18e Nationale Spoedzorgcongres

6 oktober 2017 vindt in Utrecht het 18e nationale Spoedzorgcongres plaats. Op het congres staan een aantal actuele vraagstukken in de acute zorg centraal.

 6 oktober 2017 vindt in Utrecht het 18e nationale Spoedzorgcongres plaats. Een aantal vragen staat centraal op deze dag: hoe stemmen we de acute zorg beter op elkaar af? Wat doen we aan preventie? En wat kunnen we doen aan de stijgende werkdruk? Het congres bestaat uit korte voordrachten, workshops en flitspresentaties met veel gelegenheid om te participeren en vragen te stellen.

6 oktober 2017 vindt in Utrecht het 18e nationale Spoedzorgcongres plaats. Op het congres staan een aantal actuele vraagstukken in de acute zorg centraal.Waarom dit congres?

De spoedzorg in Nederland wordt grotendeels verzorgd door ambulancediensten, huisartsenzorg overdag, huisartsenposten buiten kantooruren, Spoedeisende Hulpafdelingen (SEH’s), crisisdiensten en traumacentra. De komende jaren krijgt de sector te maken met een aantal belangrijke ontwikkelingen:

 • Toename van het aantal kwetsbare ouderen op de SEH;
 • Het nieuwe kwaliteitskader van de spoedzorgketen;
 • De crisisdiensten GGz krijgen minder cliënten;
 • De toegankelijkheid van SEH’s en HAPs staat in steeds meer regio’s onder druk en de werkdruk neemt toe;
 • Er komt meer aandacht voor preventie, zoals valpreventie en het tegengaan van alcohol gerelateerde spoedincidenten;
 • De traumazorg in het leger, die een positieve voorbeeldfunctie kan vervullen in de burgermaatschappij.
 6 oktober 2017 vindt in Utrecht het 18e nationale Spoedzorgcongres plaats. Op het congres staan een aantal actuele vraagstukken in de acute zorg centraal. Vragen

Tijdens het congres op 6 oktober worden de volgende vragen beantwoord:

 • Wat kunnen leidinggevenden en professionals bij acute-zorgaanbieders doen om in te spelen op de grotere vraag naar spoedzorg?
 • Hoe kunnen ze bijdragen aan meer en betere preventie?
 • Hoe kunnen ze het beste inspelen op calamiteiten zoals stroomuitval, aanslagen en grote ongevallen?
 • Hoe komen we in Nederland tot een gezamenlijke kwaliteitsvisie over spoedzorg?
 • Kan de doelmatigheid van de spoedzorg omhoog?
Interactie

Congresdeelnemers kunnen via een app op hun mobiele telefoon, laptop, of tablet vragen beantwoorden van sprekers. Ook kunnen zij zelf vragen stellen of op stellingen reageren. Daarnaast is er uitgebreid gelegenheid om sprekers en presentatoren te ontmoeten en vragen te stellen. Dit maakt het congres interactief en leerzaam.

Flitspresentaties

De voordrachten tijdens het ochtendprogramma worden afgewisseld met flitspresentaties van vijf minuten. Daarna is er tijd voor een korte discussie en vragen uit de zaal. Tijdens workshop 9, het open podium, is er ook ruimte voor flitspresentaties.

De flitspresentaties kunnen gaan over: 1. Een zorginnovatie op spoedzorggebied (bijvoorbeeld een nieuw zorgpad). 2. Een nieuwe app of nieuwe software. 3. Een nieuwe cursus (bijvoorbeeld: hoe te handelen bij een plotselinge verergering van een chronische aandoening). 4. Een recent onderzoek naar aspecten van spoedzorg.

Interesse om flitspresentator te zijn op dit congres? Stuur dan voor 1 juli een mail met daarin kort beschreven wat het onderwerp en doel van de presentatie is naar: mail@guusschrijvers.nl.

Datum en locatie

6 oktober 2017, Galgenwaard Utrecht

Prijs

325 euro (btw-vrij)

Voor wie?

Het congres is bedoeld voor  mensen die zich bezig houden met een of meer van de volgende vormen van spoedzorg: preventie van ongevallen, valpartijen en van alcoholmisbruik; EHBO, reanimeren en andere vormen van zelfmanagement en lekenhulp in spoedsituaties; niet-uitstelbare huisartsenzorg in de reguliere praktijk en op huisartsenposten; ambulance meldkamers en regionale ambulance voorzieningen; spoedeisende hulpafdelingen, spoed-OK’s en IC-afdelingen van ziekenhuizen; crisisdiensten van instellingen voor geestelijke gezondheidszorg; spoedopname-afdelingen van verpleeghuizen en last but not least spoedposten als mengvorm van huisartsenposten en SEH’s.

 6 oktober 2017 vindt in Utrecht het 18e nationale Spoedzorgcongres plaats. Op het congres staan een aantal actuele vraagstukken in de acute zorg centraal. Organisatie en vragen

De Guus Schrijvers Academie organiseert dit congres.
Voor (organisatorische) vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Guus Schrijvers Academie: secretariaat@guusschrijvers.nl . Voor inhoudelijke vragen kunt u mailen of bellen met Marcel Stam, telefoon: 06- 22382547.

Inschrijven

29 september 2017 is er een congres over samenwerking tussen welzijn en zorg. Hoe geef je die samenwerking vorm? En waar liggen de oplossingen en kansen?Wilt u zich inschrijven voor 18e Nationale Spoedzorgcongres op 6 oktober? Vul dan hiernaast het inschrijfformulier. Het uitgebreide congresprogramma en de sprekers vindt u rechts bovenin in de congresbrochure.

Reacties uitgeschakeld voor 18e Nationale Spoedzorgcongres