Het 7e Nationale E-health Congres vindt plaats op 10 november 2017 in Utrecht. Op dit interactieve congres staan verschillende actuele vraagstukken centraal.

Wat is de meerwaarde van e-health voor diagnostiek, therapie, nazorg en patiënten? Hoe kunnen we goede voorbeelden sneller verspreiden? En aan welke kwaliteitseisen moet een goed e-health voorbeeld voldoen? Deze (en andere) vragen worden beantwoord op het 7e Nationale E-health…


Een patiënt zoekt op websites naar een ziekenhuis met een kortere wachttijd voor zijn operatie. De zoektocht verloopt moeizaam en de informatie klopt niet.

Een UMC-patiënt hoort dan er een wachttijd voor zijn operatie bestaat van zes maanden. Hij zoekt een ziekenhuis met een kortere wachttijd. Dat lukt niet. De Informatie op de verschillende websites klopt niet. Procedures voor reeds gediagnosticeerde zij-instromers ontbreken. Een…


Ierland tracht het aantal mensen met chronische aandoeningen terug te brengen door artsen en verpleegkundigen in te schakelen voor preventieve interventies.

De regering van Ierland tracht het aantal mensen met chronische aandoeningen terug te brengen. Dat doet zij door artsen en verpleegkundigen in te schakelen voor preventieve interventies. Dit voornemen publiceerde zij onlangs in de nota Making Every Contact Count. Wat…


Er zijn veel initiatieven voor de opvang van verwarde ouderen, maar deze zijn ongecoördineerd en benutten niet de kennis en inzet van de transferpunten.

De opvang van verwarde ouderen staat vol in de belangstelling. Er zijn tal van goed bedoelde initiatieven, maar deze zijn ongecoördineerd en benutten niet de kennis en inzet van zogeheten transferpunten. Vrijwel alle ziekenhuizen hebben verpleegkundigen en maatschappelijk werkers die…


Maak het politieke risico kleiner voor regeringen die geïntegreerde zorg willen invoeren. Minder politiek risico betekent: NIET de ziekenhuizen aanpakken. Want de politicus die een ziekenhuis sluit, krijgt de hele plaatselijke bevolking tegen zich. Ten tweede betekent het: NIET het…


Zorgbelang Fryslân organiseert een eendaagse workshop over (het meten van) kwaliteit vanuit cliëntperspectief op 18 juli en 29 augustus in Heerenveen.

Zorgbelang Fryslân organiseert een eendaagse workshop over (het meten van) kwaliteit vanuit cliëntperspectief. De workshop vindt plaats op dinsdag 18 juli en 29 augustus in Heerenveen. Centraal staat de kwaliteit van keukentafelgesprekken en andere dienstverlening door gebiedsteams, van eerstelijnszorg, van…