Zes suggesties voor de NZA om de wachttijden in ziekenhuizen te verkorten voor een eerste polikliniekbezoek of voor een operatie.

Acht specialismen hebben een wachttijd voor eerste polikliniekbezoeken (EPB’s) van meer dan vier weken, aldus een recente publicatie van de Nederlandse Zorgautoriteit. Om deze wachttijden te verkorten doet de NZA vier aanbevelingen: 1. burgers beter informeren 2. beter registreren 3….


Tien nieuwe regionale meldkamers kunnen als één virtuele landelijke meldkamer fungeren en daarmee de II2-centrale in Driebergen vervangen.

Tijdens de grote stroomuitval in Amsterdam en omgeving in januari riep de leiding van de landelijke 112-centrale geen extra centralisten op. Zij schakelden geen regionale meldkamers buiten Amsterdam in als overloop voor de vele mobiele telefoontjes. En ze belden niet…


In project TOM werken vijf landelijke organisaties samen om de mobiliteit van ouderen te verbeteren en valincidenten te voorkomen.

Een onderzoeksteam uit Massachusetts heeft wetenschappelijk bewijs geleverd dat een breed opgezet valpreventieprogramma leidt tot minder valpartijen, minder letsel daarbij en lagere zorgkosten. Dat wordt beschreven in een artikel in het hoog aangeschreven vakblad Health Affairs. Ik besprak dat onderzoek in een eerder…


Gezondheidscentrum De Schans in Nieuwegein zoekt een nieuw lid voor de De Raad van Advies. Interesse? Schrijf dan een mail + CV naar mail@guusschrijvers.nl

Stichting Gezondheidscentrum De Schans is een eerstelijnscentrum waar huisartsen, fysiotherapeuten, psychologen en andere zorgverleners nauw met elkaar samen werken ten behoeve van gezondheid en welzijn van inwoners van Nieuwegein. De Raad van Advies geeft het bestuur gevraagd en ongevraagd advies…