E-health kan betere zorgverlening voor chronisch zieke patiënten opleveren en de zorgkosten verminderen. MijnCOPDcoach is een voorbeeld van zo'n innovatie.

E-health is een belangrijk middel naar betere zorgverlening en minder zorgkosten bij chronisch zieke patiënten. Een innovatief project op dit gebied is MijnCOPDcoach; een zelfmanagementprogramma voor COPD-patiënten en hun zorgverleners. De inzet van MijnCOPDcoach als e-health-interventie heeft z’n waarde al…


De Poolse gezondheidszorg kent twee grote problemen: wachtlijsten voor alle voorzieningen en te weinig verpleegkundigen. Toch is geïntegreerde zorg een must

De Poolse gezondheidszorg kent twee grote problemen: wachtlijsten voor alle zorgvoorzieningen door onderfinanciering en een gebrek aan verpleegkundigen. Want die kunnen in Duitsland, Finland en Engeland veel meer verdienen dan in Polen. Toch is geïntegreerde zorg voor Polen een must…


Nieuw onderzoek naar de effectiviteit van screening en interventies via de SEH gericht op het signaleren en voorkómen van ontspoord alcohol- en drugsgebruik

Alcohol- en drugsgebruik kan leiden tot allerlei gezondheidsschade en kost de samenleving jaarlijks veel geld. Door (ontspoord) alcohol- en drugsgebruik tijdig te herkennen en te behandelen kunnen gezondheidsschade en de daarmee gepaard gaande kosten voorkomen worden. Rol SEH De Spoedeisende…


Een recent accountantsrapport geeft aan dat aanbieders van én verpleeghuiszorg én thuiszorg financieel goed draaien. Beter dan instellingen die alleen thuiszorg aanbieden. Deze realiteit maakt het onjuist om de kwaliteitsimpuls van 2,1 miljard euro die de formerende partijen thans voorstellen…


Spierziekten Nederland zoekt een nieuw bestuurslid. Iemand met persoonlijke betrokkenheid met spierziekten die communicatief, vindingrijk en verbindend is..

Het bestuur van Spierziekten Nederland zoekt een nieuw bestuurslid. Het huidige bestuur bestaat uit zeven leden, van wie de meerderheid direct betrokken is bij een spierziekte. De dagelijkse leiding over het bureau met dertig medewerkers is gedelegeerd aan de directie….


De huidig betalingsvorm in de zorg is verouderd. Ik kijk uit naar zorginkoop-experimenten waarbij uitkomst- en populatiebekostiging gecombineerd worden.

De huidig betalingsvorm in de zorg heeft zijn langste tijd gehad, omdat financiële prikkels ontbreken om betere kwaliteit te leveren. Bij drie gebieden in de zorg kijk ik daarom verlangend uit naar zorginkoop-experimenten waarbij uitkomstbekostiging gecombineerd wordt met populatiebekostiging. Dat…


Bij traditionele interventies is de implementatiestrategie: eerst toetsen, dan toepassen. Bij digitale innovaties verloopt de implementatie meestal anders: al doende leren. Hoe kunnen we deze twee strategieën goed bij elkaar brengen? Interventies Palliatieve zorg bij doodzieke kinderen; continue zuurstofmonitoring in…