Persoonsvolgende Financiering

Sinds 1 januari 2017 is in Vlaanderen de PVF in opmars. Iedere Vlaming kent deze afkorting inmiddels. Die staat voor Persoonsvolgende Financiering; de Vlaamse variant van het Nederlandse pgb. Kurt Asselman van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap…


De nieuwe bewindslieden gaan straks om de tafel met bestuursorganen en het middenveld om tot een bestuursakkoord te komen voor de zorg. Dit kan ook anders.

Als er een nieuwe regering is gevormd, gaan de bewindslieden om de tafel met bestuursorganen en het middenveld om tot een bestuursakkoord te komen voor de zorg. Ik vind deze vorm van voorbereiden en maken van nieuw beleid om verschillende…


Billstedt/Horn is een stadsdeel van Hamburg met 110.000 inwoners. De gezondheidssituatie is er slecht. Daarom heeft zorgverzekeraar AOK een interventie ontworpen die per 1 januari 2017 van start is gegaan. Er zijn vier doelen die men wil bereiken. Interventie In…


In de verkiezingsprogramma’s pleiten de grotere politieke partijen voor behoud van het persoonsgebonden budget. Meestal gebeurt dat met een enkele zin. De vraag of de bestaande pgb-regelgeving eenvoudiger en beter kan voor budgethouders, komt nauwelijks aan de orde. Er vinden…


De afgelopen jaren krompen algemene ziekenhuizen. Als dat doorzet, kan de Nederlandse specialistische zorg over enkele jaren met minder ziekenhuizen af.

In de afgelopen jaren krompen algemene ziekenhuizen in Nederland: minder dagbehandelingen, minder polikliniek bezoeken, minder opnamen en minder verpleegdagen. Als deze krimp doorzet, kan de Nederlandse specialistische zorg over enkele jaren met minder ziekenhuizen af. Cijfers Het aantal eerste polikliniek…


Op 11 april is er in Ede een seminar voor beleidsmakers en managers binnen de oncologie in ziekenhuizen. Het thema deze keer: Shared Decision Making en oncologie. Actuele onderwerpen Sinds zes jaar is ondergetekende als moderator actief tijdens het landelijk…