Spierziekten Nederland zoekt een nieuw bestuurslid. Iemand met persoonlijke betrokkenheid met spierziekten die communicatief, vindingrijk en verbindend is..

Het bestuur van Spierziekten Nederland zoekt een nieuw bestuurslid. Het huidige bestuur bestaat uit zeven leden, van wie de meerderheid direct betrokken is bij een spierziekte. De dagelijkse leiding over het bureau met dertig medewerkers is gedelegeerd aan de directie….


De huidig betalingsvorm in de zorg is verouderd. Ik kijk uit naar zorginkoop-experimenten waarbij uitkomst- en populatiebekostiging gecombineerd worden.

De huidig betalingsvorm in de zorg heeft zijn langste tijd gehad, omdat financiële prikkels ontbreken om betere kwaliteit te leveren. Bij drie gebieden in de zorg kijk ik daarom verlangend uit naar zorginkoop-experimenten waarbij uitkomstbekostiging gecombineerd wordt met populatiebekostiging. Dat…


Bij traditionele interventies is de implementatiestrategie: eerst toetsen, dan toepassen. Bij digitale innovaties verloopt de implementatie meestal anders: al doende leren. Hoe kunnen we deze twee strategieën goed bij elkaar brengen? Interventies Palliatieve zorg bij doodzieke kinderen; continue zuurstofmonitoring in…


Innovatieve oplossingen zijn nodig om de acute huisartsenzorg te ontlasten. Goede voorbeelden uit het land kunnen een aanzet geven.

Innovatieve oplossingen zijn nodig om de acute huisartsenzorg te ontlasten. Goede voorbeelden uit het land kunnen een aanzet geven. Ik pleit ervoor dat elke HAP en elke zorgverzekeraar een of meer van onderstaande innovaties opneemt in haar innovatiebeleid. Werkdruk Begin…