Ierland tracht het aantal mensen met chronische aandoeningen terug te brengen door artsen en verpleegkundigen in te schakelen voor preventieve interventies.

De regering van Ierland tracht het aantal mensen met chronische aandoeningen terug te brengen. Dat doet zij door artsen en verpleegkundigen in te schakelen voor preventieve interventies. Dit voornemen publiceerde zij onlangs in de nota Making Every Contact Count. Wat…


Er zijn veel initiatieven voor de opvang van verwarde ouderen, maar deze zijn ongecoördineerd en benutten niet de kennis en inzet van de transferpunten.

De opvang van verwarde ouderen staat vol in de belangstelling. Er zijn tal van goed bedoelde initiatieven, maar deze zijn ongecoördineerd en benutten niet de kennis en inzet van zogeheten transferpunten. Vrijwel alle ziekenhuizen hebben verpleegkundigen en maatschappelijk werkers die…


Maak het politieke risico kleiner voor regeringen die geïntegreerde zorg willen invoeren. Minder politiek risico betekent: NIET de ziekenhuizen aanpakken. Want de politicus die een ziekenhuis sluit, krijgt de hele plaatselijke bevolking tegen zich. Ten tweede betekent het: NIET het…


Zorgbelang Fryslân organiseert een eendaagse workshop over (het meten van) kwaliteit vanuit cliëntperspectief op 18 juli en 29 augustus in Heerenveen.

Zorgbelang Fryslân organiseert een eendaagse workshop over (het meten van) kwaliteit vanuit cliëntperspectief. De workshop vindt plaats op dinsdag 18 juli en 29 augustus in Heerenveen. Centraal staat de kwaliteit van keukentafelgesprekken en andere dienstverlening door gebiedsteams, van eerstelijnszorg, van…


Uit een landelijke onderzoek onder cliënten van ambulancezorg blijkt dat de ervaringen zeer positief zijn.Toch zijn er ook enkele verbeterpunten mogelijk.

Uit een landelijke onderzoek onder cliënten aan wie ambulancezorg is verleend, blijkt dat de ervaringen met deze zorg zeer positief zijn. De ambulancezorg wordt gemiddeld met een negen gewaardeerd. Desondanks zijn er toch nog enkele verbeterpunten mogelijk. Deze bevindingen staan…


Ineen, de vereniging van organisaties in de eerstelijnszorg heeft een nieuwe betaalwijze voor samenwerking in de eerste lijn ontwikkeld om de zorg te verbeteren.

De vereniging van organisaties in de eerstelijnszorg, Ineen, heeft in overleg met de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), Zorgverzekeraars Nederland en VWS een nieuwe betaalwijze voor samenwerking in de eerste lijn ontwikkeld. Deze nieuwe betaalwijze (ook wel kwadrantfinanciering genoemd) moet leiden…


Op zoek naar een incompany training of interne studiedag over een actueel onderwerp in de zorg? Neem dan contact op met de Guus Schrijvers Academie.

Onderwerpen als Kwaliteit en Financiën, Geïntegreerd Zorgmanagment, Spoedzorg, E-health, en Jeugd en Gezin lenen zich bij uitstek voor een incompany training of studiedag. De afgelopen 15 jaar heb ik vele congressen en masterclasses over deze onderwerpen en andere actuele vraagstukken…