In de verkiezingsprogramma’s pleiten de grotere politieke partijen voor behoud van het persoonsgebonden budget. Meestal gebeurt dat met een enkele zin. De vraag of de bestaande pgb-regelgeving eenvoudiger en beter kan voor budgethouders, komt nauwelijks aan de orde. Er vinden…


De afgelopen jaren krompen algemene ziekenhuizen. Als dat doorzet, kan de Nederlandse specialistische zorg over enkele jaren met minder ziekenhuizen af.

In de afgelopen jaren krompen algemene ziekenhuizen in Nederland: minder dagbehandelingen, minder polikliniek bezoeken, minder opnamen en minder verpleegdagen. Als deze krimp doorzet, kan de Nederlandse specialistische zorg over enkele jaren met minder ziekenhuizen af. Cijfers Het aantal eerste polikliniek…


Op 11 april is er in Ede een seminar voor beleidsmakers en managers binnen de oncologie in ziekenhuizen. Het thema deze keer: Shared Decision Making en oncologie. Actuele onderwerpen Sinds zes jaar is ondergetekende als moderator actief tijdens het landelijk…


Op het pgb-congres 30 maart komen alle belanghebbenden aan bod: de politiek, Per Saldo, VWS, Sociale Verzekeringsbank, mantelzorgers, fraudebestrijders etc.

Enkele weken geleden is de werving gestart voor het pgb-congres op 30 maart in Utrecht voor mensen die beroepsmatig betrokken zijn bij het pgb. Uit de deelnemerslijst blijkt dat het congres tal van leidinggevenden trekt van gemeenten, zorgverzekeraars en zorgaanbieders…