in een online video van de Fontys Hogeschool Eindhoven voor haar derdejaars studenten wordt de preventie in Nederland besproken door prof. Guus Schrijvers.

De preventie kent sinds 1850 vijf successen. Deze komen uitvoerig aan de orde in een online video die de Fontys Hogeschool te Eindhoven onlangs heeft geproduceerd voor haar derdejaars studenten van paramedische-, verpleegkundige- , sociale -en andere beroepsopleidingen. Deze vijf…


Uit onderzoek blijkt dat het effectief is om ook laag opgeleide ouderen op te roepen voor een digitaal ondersteund preventief gezondheidsonderzoek.

Onderzoek heeft aangetoond dat het zinvol is om ouderen op te roepen voor een digitaal ondersteund preventief gezondheidsonderzoek in de huisartsenpraktijk. Dit geld ook voor wijken waar veel lager opgeleiden wonen. Vooroordelen Volwassenen op leeftijd adviseren gezonder te gaan leven…


Stop-de-bloeding red een leven-3.

Het is niet ondenkbaar dat Nederland in de toekomst wordt getroffen door een aanslag zoals in Barcelona afgelopen week. Omstanders en niet-medische hulpverleners kunnen de overlevingskansen van slachtoffers van (bom)aanslagen en van grote ongelukken aanzienlijk verhogen, door ernstig bloedverlies meteen…


De definitie en vragenlijst van Huber vormen een goede leidraad om gezondheid te meten bij mensen met chronische aandoeningen en beperkingen.

De definitie en vragenlijst die Huber en collega’s in 2011 in de British Medical Journal publiceerden, vormen een goede leidraad om gezondheid te meten bij mensen met chronische aandoeningen en beperkingen. Ze gaan beiden uit van wat mensen nog kunnen…


In 2018 komt extra zorggeld beschikbaar. Een goede mogelijkheid om de samenwerking tussen wijkverpleging, huisartsen en maatschappelijk werk te verbeteren.

In 1956 vond Frans Huijgen de huisarts opnieuw uit. Deze pionier en zijn geestverwanten streefden samenwerking na van de huisarts, de wijkverpleegkundige en de maatschappelijk werker. Zij noemden deze groep het hometeam. Het hometeam kwam echter niet goed van de…


Zes suggesties voor de NZA om de wachttijden in ziekenhuizen te verkorten voor een eerste polikliniekbezoek of voor een operatie.

Acht specialismen hebben een wachttijd voor eerste polikliniekbezoeken (EPB’s) van meer dan vier weken, aldus een recente publicatie van de Nederlandse Zorgautoriteit. Om deze wachttijden te verkorten doet de NZA vier aanbevelingen: 1. burgers beter informeren 2. beter registreren 3….


Tien nieuwe regionale meldkamers kunnen als één virtuele landelijke meldkamer fungeren en daarmee de II2-centrale in Driebergen vervangen.

Tijdens de grote stroomuitval in Amsterdam en omgeving in januari riep de leiding van de landelijke 112-centrale geen extra centralisten op. Zij schakelden geen regionale meldkamers buiten Amsterdam in als overloop voor de vele mobiele telefoontjes. En ze belden niet…