Gezondheidscentrum De Schans in Nieuwegein zoekt een nieuw lid voor de De Raad van Advies. Interesse? Schrijf dan een mail + CV naar mail@guusschrijvers.nl

Stichting Gezondheidscentrum De Schans is een eerstelijnscentrum waar huisartsen, fysiotherapeuten, psychologen en andere zorgverleners nauw met elkaar samen werken ten behoeve van gezondheid en welzijn van inwoners van Nieuwegein. De Raad van Advies geeft het bestuur gevraagd en ongevraagd advies…


Het 7e Nationale E-health Congres vindt plaats op 10 november 2017 in Utrecht. Op dit interactieve congres staan verschillende actuele vraagstukken centraal.

Wat is de meerwaarde van e-health voor diagnostiek, therapie, nazorg en patiënten? Hoe kunnen we goede voorbeelden sneller verspreiden? En aan welke kwaliteitseisen moet een goed e-health voorbeeld voldoen? Deze (en andere) vragen worden beantwoord op het 7e Nationale E-health…


Een patiënt zoekt op websites naar een ziekenhuis met een kortere wachttijd voor zijn operatie. De zoektocht verloopt moeizaam en de informatie klopt niet.

Een ziekenhuispatiënt hoort dan er een wachttijd voor zijn operatie bestaat van zes maanden. Hij zoekt een ziekenhuis met een kortere wachttijd. Dat lukt niet. De Informatie op de verschillende websites klopt niet. Procedures voor reeds gediagnosticeerde zij-instromers ontbreken. Een…


Ierland tracht het aantal mensen met chronische aandoeningen terug te brengen door artsen en verpleegkundigen in te schakelen voor preventieve interventies.

De regering van Ierland tracht het aantal mensen met chronische aandoeningen terug te brengen. Dat doet zij door artsen en verpleegkundigen in te schakelen voor preventieve interventies. Dit voornemen publiceerde zij onlangs in de nota Making Every Contact Count. Wat…


Er zijn veel initiatieven voor de opvang van verwarde ouderen, maar deze zijn ongecoördineerd en benutten niet de kennis en inzet van de transferpunten.

De opvang van verwarde ouderen staat vol in de belangstelling. Er zijn tal van goed bedoelde initiatieven, maar deze zijn ongecoördineerd en benutten niet de kennis en inzet van zogeheten transferpunten. Vrijwel alle ziekenhuizen hebben verpleegkundigen en maatschappelijk werkers die…