De programma’s van 8 politieke partijen hebben veel gemeen. De strijd zal gaan over de concurrentie tussen zorgverzekeraars, eigen risico en specialisten.

De programma’s van acht politieke partijen (PvdA, SP, GroenLinks, CU, CDA, D66, VVD en 50PLUS) bevatten veel gemeenschappelijke punten. De partijen zetten in op: meer preventie; meer bewegen en sport; meer zorg in de buurt en versterking van de positie…


Samenwerking en onderling vertrouwen tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars zijn vereist om goed in te spelen op actuele ontwikkelingen in de zorg.

In vergelijking met andere landen doet de Nederlandse gezondheidszorg het nog steeds vrij goed. Andere landen hebben vergelijkbare problemen, zoals verandering naar een meer persoons- en populatiegericht zorgsysteem. In ons land staan gereguleerde concurrentie en de noodzaak tot meer samenwerking…


Nieuwe rondes, nieuwe kansen, dat is de ondertitel van het nationale, breed georiënteerde congres over het persoonsgebonden budget. Dat vindt plaats in Utrecht op 30 maart 2017. Dezer dagen berichtte staatssecretaris Martin van Rijn aan congresorganisator Aline Molenaar dat hij bereid is het congres te openen.

Pilotgemeenten Delft en Woerden experimenteren met een integraal pakket aan zorg vanuit de Jeugdwet, Wmo, Wlz en Zvw voor houders van een persoonsgebonden budget (pgb). De regering heeft de mogelijkheden om dit te doen tijdelijk verruimt voor deze gemeenten. Delft…