In project TOM werken vijf landelijke organisaties samen om de mobiliteit van ouderen te verbeteren en valincidenten te voorkomen.

Een onderzoeksteam uit Massachusetts heeft wetenschappelijk bewijs geleverd dat een breed opgezet valpreventieprogramma leidt tot minder valpartijen, minder letsel daarbij en lagere zorgkosten. Dat wordt beschreven in een artikel in het hoog aangeschreven vakblad Health Affairs. Ik besprak dat onderzoek in een eerder…


Gezondheidscentrum De Schans in Nieuwegein zoekt een nieuw lid voor de De Raad van Advies. Interesse? Schrijf dan een mail + CV naar mail@guusschrijvers.nl

Stichting Gezondheidscentrum De Schans is een eerstelijnscentrum waar huisartsen, fysiotherapeuten, psychologen en andere zorgverleners nauw met elkaar samen werken ten behoeve van gezondheid en welzijn van inwoners van Nieuwegein. De Raad van Advies geeft het bestuur gevraagd en ongevraagd advies…


Het 7e Nationale E-health Congres vindt plaats op 10 november 2017 in Utrecht. Op dit interactieve congres staan verschillende actuele vraagstukken centraal.

Wat is de meerwaarde van e-health voor diagnostiek, therapie, nazorg en patiënten? Hoe kunnen we goede voorbeelden sneller verspreiden? En aan welke kwaliteitseisen moet een goed e-health voorbeeld voldoen? Deze (en andere) vragen worden beantwoord op het 7e Nationale E-health…