Congres Geïntegreerde Zorg Eerste- en Tweedelijn

15 februari 2018 vindt een congres plaats over over geïntegreerde zorg tussen eerste- en tweedelijn met tal van actuele onderwerpen en goede voorbeelden.

15 februari 2018 vindt in Utrecht een congres plaats voor zorgprofessionals over de anderhalvelijnszorg. Tal van actuele onderwerpen en goede voorbeelden over geïntegreerde zorg tussen eerste- en tweedelijn komen die dag aan bod. Het congres bestaat uit korte voordrachten, workshops en flitspresentaties met veel gelegenheid voor eigen inbreng en vragen.

Waarom dit congres?

De vraag naar zorg neemt toe en verandert. Dit heeft tal van oorzaken, zoals de toename van het aantal chronisch zieken, vergrijzing en comorbiditeit. Maar ook de voortschrijdende technologie, de toenemende kwaliteitseisen en de steeds mondiger wordende zorgconsument brengen fundamentele veranderingen met zich mee.

Hoe kunnen zorgaanbieders in de eerste- en tweede lijn zo goede mogelijk inspelen op deze veranderende zorgvraag? Hoe kunnen huisartsen en ziekenhuizen hun aanbod zo inrichten, verdelen en op elkaar afstemmen dat de kwaliteit van zorg omhoog gaat, maar de kosten niet stijgen? Hoe zorgen ze ervoor dat de zorg voor iedereen toegankelijk blijft? En hoe houden ze de werkdruk en motivatie van huisartsen en specialisten op peil, ondanks de toenemende zorgvraag?

Meerdere disciplines

Het streven bij geïntegreerde zorg is om te komen tot basiszorg dicht bij huis en meer gespecialiseerde zorg verder weg. Bij dit congres ligt de nadruk op geïntegreerde zorg van huisartsen en specialisten. Maar er is ook aandacht voor samenwerking tussen andere disciplines. Bijvoorbeeld tussen geriaters en specialisten ouderengeneeskunde, tussen fysiotherapeuten in de eerste lijn en orthopeden of tussen jeugdartsen en kinderartsen.

Vragen

Tijdens het congres op 15 februari worden o.a. de volgende vragen beantwoord:

  • Hoe denken patiënten, eerstelijn en tweedelijn over geïntegreerde zorg. Waar zitten de knelpunten? Hoe kan het beter? Waar liggen de kansen en mogelijkheden?
  • Welke goede regionale voorbeelden van geïntegreerde zorg zijn er, bijvoorbeeld op het gebied van chronische ziekten zoals COPD en diabetes, ouderenzorg, verloskunde en cardiologie?
  • Welke nieuwe initiatieven zijn er anno 2018 in diverse regio’s tussen huisartsen en medisch specialisten? Denk hierbij aan afspraken over onderling verwijzen, telemedicine, meekijkconsulten, zorgpaden, beslisbomen, (digitaal) multidisciplinair overleg en dergelijke.
  • Welke bekostigingsmodellen hebben zorgverzekeraars voor anderhalvelijnszorg? Werken deze stimulerend of juist belemmerend? Welke experimenten met populatie gebonden bekostiging spelen er thans?
  • Welke nieuwe beleidsregels op het gebied van zorgsubstitutie staan ons te wachten op basis van het nieuwe regeerakkoord en de bestuurlijke akkoorden? Welke invloed hebben die beleidsregels op bestaande en nieuwe initiatieven?
  • Wat zijn de gevolgen van geïntegreerde zorg voor de ICT, bestuurlijke inrichting, onderlinge samenwerking en de manier van leidinggeven van een organisatie?
Workshops 

U kunt tijdens het ochtend- en middagprogramma deelnemen aan drie rondes van workshops . Nieuw op dit congres zijn enkele ‘Wie het weet mag het zeggen’-workshops. Hierin komen onderwerpen aan de orde waarover nog geen experts en ervaringsdeskundigen bestaan. Ze betreffen het opstarten van populatie gebonden bekostiging en het verwerven van draagvlak voor geïntegreerde zorg onder huisartsen en specialisten met hoge werkdruk. Deelnemers kunnen hun eerste praktijkervaringen opvattingen en tips met elkaar delen.

Flitspresentaties

Sommige workshops bestaan uit een aantal korte flitspresentaties. Na elke flitspresentatie is er tijd voor een korte discussie en vragen uit de zaal.

Voor wie?

Het congres is bedoeld voor zorgprofessionals (artsen, specialisten en paramedici), zorgmanagers, leidinggevende professionals, bestuurders, beleidsmedewerkers van ziekenhuizen en huisartsenpraktijken, medewerkers van zorgverzekeraars, onderzoekers, projectleiders,organisatieadviseurs, beleidsambtenaren, vertegenwoordigers van brancheorganisaties en patiënten-groeperingen en alle anderen die op zoek zijn naar mogelijkheden om van geïntegreerde zorginitiatieven een succes te maken.

Datum en locatie

15 februari 2018
Congrescentrum Galgenwaard, Herculesplein 241 Utrecht.

Prijs

325 euro (btw-vrij).

Organisatie en contact

De Guus Schrijvers Academie organiseert het congres over geïntegreerde eerste- en tweedelijnszorg.
Voor vragen kunt u mailen of bellen met Petra Schimmel, secretariaat@guusschrijvers.nl, 06-53370437.

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd.

Inschrijven

Wilt u u aanmelden voor het Congres over geïntegreerde zorg van eerste- en tweedelijn? Vul dan  het inschrijfformulier in. Het uitgebreide congresprogramma en de sprekers vindt u in de congresbrochure die u op deze pagina kunt downloaden.

 

 

Reacties uitgeschakeld voor Congres Geïntegreerde Zorg Eerste- en Tweedelijn