Congres kwaliteit en bekostiging langdurige zorg

15 maart 2018 vindt  in Utrecht een congres plaats over de kwaliteit en de bekostiging van de langdurige (24 uurs) zorg met veel actuele onderwerpen.

15 maart 2018 vindt  in Utrecht een congres plaats over de kwaliteit en de bekostiging van de 24 uurs zorg. Hoe zorg je voor een structurele verbetering van de kwaliteit van de langdurige zorg? Wat gaat er gebeuren met de bekostiging? Hoe word je een lerende organisatie? En wat levert dat op? Deze (en andere) vragen staan centraal op dit interactieve congres voor zorgverleners, dat bestaat uit korte voordrachten, workshops en flitspresentaties. Er zijn tal van sprekers en workshopleiders van gerenommeerde organisaties als het Centrum Indicatiestelling Zorg, Zorginstituut Nederland en Vilans.

15 maart 2018 vindt  in Utrecht een congres plaats over de kwaliteit en de bekostiging van de langdurige (24 uurs) zorg met veel actuele onderwerpen.Waarom dit congres?

Aanbieders van langdurige zorg aan ouderen, gehandicapten en ernstige psychiatrische patiënten gaan de komende tijd volop aan de slag met kwaliteitsverbetering. Zo is er voor de verpleeghuiszorg onlangs een kwaliteitskader gelanceerd: Samen leren en verbeteren. De inspectie Gezondheidszorg en de Nederlandse Zorg Autoriteit gebruiken dit kader als richtsnoer voor hun beleid. Het vormt de basis voor extern toezicht en voor inkoop en contracteren van zorg. Een vergelijkbaar kwaliteitskader kwam er in 2017 ook voor de gehandicaptenzorg. Dit kader beoogt persoonsgerichte zorg die bijdraagt aan de kwaliteit van leven van cliënten. En heel recent verscheen de generieke module Ernstige Psychiatrische Aandoeningen (EPA’s). opgesteld door het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz. Deze module beschrijft hoe de zorg voor mensen met een EPA eruit zou moeten zien.

Op het congres komen zowel de overeenkomsten als de verschillen tussen deze drie nieuwe kwaliteitsrichtlijnen aan bod. Een ding is duidelijk: aanbieders van langdurige 24-uurs zorg kunnen veel van elkaar leren. Henk Nies (Zorginstituut Nederland en Vilans) gaat op 15 maart vooral in op de kwaliteit van de ouderenzorg. Martin Boekholdt doet datzelfde voor de gehandicaptenzorg. Hij is voorzitter van de werkgroep die het kwaliteitskader voorbereidde. En psychiater Mike Veereschild geeft aan hoe hij de kwaliteit van de langdurige zorg aan patiënten met een ernstige psychiatrische aandoening verbeterd kan worden. Naast deze voordrachten zijn er tal van workshops en flitspresentaties rond kwaliteitsverbetering.

Het tweede hoofdthema op het congres betreft de bekostiging van de langdurige zorg. Bij de bekostiging gaat het niet alleen over het beschikbare budget in de komende jaren. Blijft de bestaande bekostiging gehandhaafd op basis van rechtstreekse afspraken met het zorgkantoor? Of gaat de langdurige zorg betaald worden via rugzakjes van cliënten?

Ook de betaaltitel komt aan de orde: blijft die alleen op basis van productieafspraken over opnamen- en verpleegdagen? Of gaat ook de mate waarin een instelling slaagt om een lerende organisatie te worden meespelen?

15 maart 2018 vindt  in Utrecht een congres plaats over de kwaliteit en de bekostiging van de langdurige (24 uurs) zorg met veel actuele onderwerpen.Vragen

Op het congres komen een groot aantal vragen aan de orde over kwaliteit, zoals:

 • Hoe kan het extra geld dat het kabinet beschikbaar stelt de kwaliteit van de geboden zorg verbeteren?
 • Waar ligt de grens bij het aanbieden van zorg aan patiënten met ernstige, chronische zorgbehoeften?
 • Gaat het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) in 2018 anders indiceren dan in 2017?
 • Komt er een volumenorm voor de personeelsbezetting van afdelingen voor verpleeghuizen, psychiatrische ziekenhuizen en instellingen voor gehandicaptenzorg?
 • Hoe moet het verder met de CQ-index, nu deze niet langer verplicht is?

15 maart 2018 vindt  in Utrecht een congres plaats over de kwaliteit en de bekostiging van de langdurige (24 uurs) zorg met veel actuele onderwerpen.Vragen over bekostiging zijn o.a.:

 • Wordt de financiële regelgeving in 2018 eenvoudiger voor verpleeghuizen, zorgcentra, psychiatrische ziekenhuizen en instellingen voor gehandicaptenzorg?
 • Worden de Zorgzwaarte-pakketten in 2018 aangepast of afgeschaft?
 • Gaan betaling in natura en het persoonsgebonden budget naar elkaar toegroeien?
 • Hoe wordt het extra geld verdeeld over verpleeghuizen, zorgcentra, psychiatrische ziekenhuizen en instellingen voor gehandicaptenzorg?
 • Komt er een betere afstemming tussen de indicatiestelling voor de Wet Langdurige Zorg en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning?
 • Wordt de financiële afstemming verbeterd tussen Eerstelijnsverblijf (betaald door de Zorgverzekeringswet) en de langdurige zorg (betaald door de Wet Langdurige Zorg)?
Interactie

Congresdeelnemers kunnen via een app op hun mobiele telefoon, laptop, of tablet vragen beantwoorden van sprekers. Ook kunnen zij zelf vragen stellen of op stellingen reageren. Daarnaast is er uitgebreid gelegenheid om sprekers en presentatoren te ontmoeten en vragen te stellen.

Flitspresentaties

Wij hebben ruimte voor enkele flitspresentatoren die kort en bondig iets willen vertellen over een goed voorbeeld, recent onderzoek of initiatief op het gebied van kwaliteitsborging of bekostiging in de langdurige zorg. Onderwerpen kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op somatische verpleeghuizen, psychogeriatrische verpleeghuizen of instellingen voor mensen met een verstandelijke- of lichamelijke handicap. Wil jij graag flitspresentator zijn op dit congres? Stuur dan voor 19 januari 2018 een mail met daarin kort beschreven wat het onderwerp en doel van je presentatie is naar: marcelstam@guusschrijvers.nl. Kandidaten ontvangen eind januari 2018 bericht of hun presentatie is geselecteerd. Daarna worden de flitspresentaties vermeld in het programma.

Datum en locatie

Donderdag 15 maart 2018, Galgenwaard Utrecht

Prijs

Tot 1 februari 2018 geldt een vroegboekprijs van 295 euro (btw-vrij). Na 1 februari bedragen de congreskosten 325 euro (btw-vrij).

Voor wie?

Het congres is bedoeld voor zorgmanagers, leidinggevende professionals en beleidsmakers van verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorgorganisaties, zorgkantoren en andere langdurige zorgorganisaties; leidinggevenden in de (langdurige) geestelijke gezondheidszorg; inkopers en beleidsmedewerkers van zorgverzekeraars en zorgkantoren; vertegenwoordigers van brancheorganisaties, ouderenbonden en patiënten- en gehandicaptenorganisaties; beleidsmedewerkers van overheidsinstanties, ervaren hulpverleners en alle anderen die werkzaam zijn of interesse hebben in de langdurige (24 uurs) zorg.

15 maart 2018 vindt  in Utrecht een congres plaats over de kwaliteit en de bekostiging van de langdurige (24 uurs) zorg met veel actuele onderwerpen.Vragen en accreditatie

De Guus Schrijvers Academie organiseert het congres. Voor vragen kun je mailen of bellen met Petra Schimmel, secretariaat@guusschrijvers.nl, 06-53370437. Accreditatie is aangevraagd.

Inschrijven

Wil je je inschrijven voor het congres over de kwaliteit en bekostiging van de langdurige (24 uurs) zorg op 15 maart 2018? Vul dan het inschrijfformulier in. Het uitgebreide congresprogramma en de sprekers vind je in de congresbrochure, rechts bovenin.

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>