Weinig ziekenhuizen kunnen zorgpaden faciliteren met software

Op het Zorgpadencongres (7 februari 2014) geven Rube van Poelgeest en ik een workshop over het softwarematig ondersteunen van zorgpaden in ziekenhuizen. Het Zorgpadencongres vindt plaats in het Achmea Congrescentrum te Zeist.

Het zou zo mooi kunnen zijn. Elke professional in het zorgpad én de patiënt beschikken online over informatie over de te verlenen en de verleende zorg. Een software programma attendeert de arts of verpleegkundige erop wanneer hij van het zorgpad dreigt af te wijken. De patiënt krijgt door een muisklik informatie over de volgende stap in het zorgpad.

Tijdsregistratie zit ook in die software: Als een professional meer tijd nodig heeft voor het consult of een andere stap op het zorgpad, dan is daar zeker ruimte voor. Want een zorgpad is geen lopende band of autowasstraat. Maar het software programma registreert wel de tijd en maakt vergelijking met andere professionals mogelijk en bespreekbaar.

In Nederland zijn maar zeven ziekenhuizen die zorgpaden met software kunnen faciliteren. En dan nog maar af en toe. Die zeven ziekenhuizen faciliteren slechts enkele van hun zorgpaden. Wat zijn het voor ziekenhuizen die voor een deel zorgpaden kunnen ondersteunen met software? Hoe krijgen zij dat voor elkaar? Daarover gaat deze workshop.

Rube van Poelgeest, Rob de Leeuw en ik onderzoeken thans de mate van automatisering van alle Nederlandse ziekenhuizen. Een van de onderzoeksvragen luidt: Ondersteunt uw software zorgpaden? Welnu, in de eerste helft van de workshop beantwoordt Van Poelgeest deze vraag. Daarna willen Van Poelgeest en ik graag met jou brainstormen over de beste weg om software vaker in te zetten om zorgpaden te ondersteunen. Interesse? Download dan de brochure van het Zorgpadencongres en schrijf je in op de website van de Julius Academy.

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>