All-inclusive woonzorg goed alternatief voor verzorgingshuis

Twintig procent van de ouderen woont graag in een verzorgingshuis. Want daar heerst gezelligheid en ben je niet eenzaam. En daar woon je veilig, dankzij alarmknoppen in het appartement, leuningen in de gangen, beugels in de toiletten en goed afgesloten ramen en deuren. Ook de zorgbehoefte of toenemende behoefte aan dagstructuur vinden ouderen aantrekkelijk. Dit blijkt uit het All-inclusive experiment met twaalf verzorgingshuizen. In dit experiment is bekeken of het mogelijk is nieuwe, betaalbare woondiensten te ontwikkelen in voormalige verzorgingshuizen.

Beschut wonen
Mensen met een lichte zorgvraag komen tegenwoordig niet meer in aanmerking voor het verzorgingshuis Dit komt door wijzigingen in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), nu Wet Langdurige Zorg (WLZ). Hierdoor blijven steeds meer ouderen zelfstandig wonen. Dit vraagt om nieuwe vormen van beschut wonen. Het All-inclusive experiment biedt woonruimte, veiligheid, ontmoeting en dienstverlening. De bewoner betaalt huur voor de woning en een bijdrage voor de diensten die worden afgenomen.

Evaluatie
De organisatie van zorgondernemers Actiz publiceerde begin dit jaar een evaluatie over het All-inclusive experiment. De huizen in het experiment beschikten over relatief kleine appartementen (24 tot 45 vierkante meter). Zij boden aan circa 70 personen huisvesting. Indien nodig vonden kleine aanpassingen plaats, die het zelfstandig wonen versterkten. Zo kwamen er bijvoorbeeld eigen bellen en eigen brievenbussen. De totale kosten varieerden van 744 tot 1189 euro. Vooral 80-plussers met een laag inkomen hebben interesse in een dergelijke woning.

Voorwaarden
Uit de evaluatie blijkt dat het concept onder een aantal voorwaarden rendabel te exploiteren is:

  • het vastgoed moet grotendeels afgeschreven zijn:
  • het moet een centrum-locatie zijn;
  • er moeten minimaal 60 mensen gebruik maken van de faciliteiten;
  • de organisatie moet in staat zijn een 24-uurs oproepdienst aan te bieden en activiteiten kunnen organiseren.

Het oorspronkelijke onderzoeksverslag tref je hier aan.

Congres Financiële Toegang Langdurige Zorg
Op 30 september vindt het nationale congres Financiële Toegang tot Langdurige Zorg plaats in Zeist. Daar bespreekt ondergetekende bovenstaand experiment en zijn betekenis voor de langdurige zorg. Wil je meer informatie over het All Inclusive experiment? klik dan hier. Wil je naar het genoemde congres? Lees dan de brochure en schrijf je in.
Overigens vindt het congres plaats kort na het uitkomen van de Miljoenennota en de voorstellen daarin over langdurige zorg. Alle inleiders gaan in op de gevolgen van de Miljoenennota.

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>