België haalt Nederland in met zorg rond chronische aandoeningen

Sinds 2011 staat de ontwikkeling van de Nederlandse ketenzorg voor mensen met een chronische aandoening stil. In België niet. Daar roept de overheid eerstelijns organisaties op lokale projecten op te starten om de ketenzorg te verbeteren.

Geen initiatieven

Ik verwachtte de afgelopen jaren dat de bestaande keten-DBC’s voor de zorg aan mensen met diabetes, COPD en verhoogd risico op hart- en vaatziekten uitgebreid zou worden. Bijvoorbeeld met gezondheidseducatie betaald uit zo’n DBC. Of met een korting op de nominale ziektekostenpremie als deze patiënten een cursus volgen. Of met een shared savings aanpak, waarbij besparingen op opnamen en ligdagen in ziekenhuizen voor de helft ten goede komt aan de lokale eerste lijn. Eigenlijk zijn er sinds 2011 geen nieuwe initiatieven uitgerold om de chronische zorg te verbeteren.

Meer keten-DBC’s

Evenmin was er sprake van het uitbreiden van keten-DBC’s naar andere patiëntengroepen. Zo had ik gehoopt op keten-DBC’s voor mensen met hartfalen, depressie, CVA en neurologische aandoeningen zoals MS en Parkinson.

Belgische projecten

Deze gedachten schoten door mijn hoofd bij een oproep van het Belgische Ministerie voor Volksgezondheid die ik vorige week onder ogen kreeg. Zij verzoekt eerstelijns organisaties om projecten in te dienen om ketenzorg te verbeteren. De projecten moeten op lokaal niveau plaatsvinden in gebieden van 100.000 tot 150.000 inwoners. Ze moeten voldoen aan de Triple Aim doelen: verbeteren van de gezondheid, betere kwaliteit van zorg en tenminste gelijkblijvende kosten. De Belgische regering hoopt 20 voorstellen te honoreren. Begin 2017 moeten die van start gaan.

Kwaliteitseisen

Het ministerie verwacht met deze voorbeeldprojecten twintig procent van de Belgische bevolking te bereiken. Kenmerkend is het mobiliseren van alle politieke geledingen: alle Belgische parlementen en regeringen stemden in met het programma. Verder stelt het programma kwaliteitseisen aan de lokale projecten.

Hulp IFIC

De International Foundation of Integrated Care (IFIC) heeft het ministerie geholpen bij de voorbereiding van het programma. Zo organiseerde het IFIC een internationale visitatie van het chronisch ziekenbeleid tot 2014 in België. Wil je het Engelse IFIC-advies lezen? Klik dan hier. Een toelichting in het Nederlands op het programma van eisen waaraan de Belgische projecten moeten voldoen vind je hier. Op het IFIC-congres op 23, 24 en 25 mei in Barcelona, presenteren de Belgen onder meer hun beleid. Meer informatie over het IFIC-congres vind je hier.

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>