Betaling hartzorg deels afhankelijk van resultaat bij tien ziekenhuizen

Tien ziekenhuizen in Nederland krijgen sinds 1 januari 2018 hun hartzorg, zoals dotterinterventies en bypassbehandelingen, betaald op een innovatieve manier: Zorgverzekeraar Menzis vergoedt de behandeling mede op basis van uitkomsten verzameld door de Nederlandse Hart Registratie (NHR). Menzis hoopt de komende jaren voor dertig tot vijftig aandoeningen zorg in te gaan kopen, waarbij afspraken gemaakt worden over de kwaliteit. Dit blijkt uit een artikel in Medisch contact.

Uitkomstbekostiging

Dennis Van Veghel, Directeur-Bestuurder van de Nederlandse Hart Registratie, is een van de spreker op het congres over de juiste zorg op de juiste plek. Dit vindt plaats op 16 november in Utrecht. Hij legt in een parallelsessie uit hoe deze uitkomstbekostiging in de hartzorg tot stand is gekomen bij de tien ziekenhuizen. Ook geeft hij aan welke uitkomstmaten worden gemeten, wat de invloed daarvan is op de betaling en wat het toekomstperspectief is voor geïntegreerde hartzorgprojecten van eerste en tweede lijn.

Waardegerichte zorginkoop

Is dit voorbeeld ook toepasbaar bij andere interventies en andere patiëntengroepen? Als het aan Menzis ligt wel. Ward Bijlsma, Manager Zorg bij Menzis is plenaire spreker op het congres 16 november. In het genoemde artikel in Medisch Contact zegt hij over uitkomstbekostiging: ‘Wij willen steeds meer overgaan naar een manier van ‘waardegericht inkopen’. Daarbij maken we concrete afspraken gemaakt over het meten, vergelijken en verbeteren van de kwaliteit van de geleverde zorg. De betaling van de zorgaanbieder hangt daarmee samen. De gedachte achter waardegerichte zorginkoop is dat meer kwaliteit ook leidt tot minder kosten.’

Bonus/malus-regeling

De tien ziekenhuizen waarmee Menzis een driejarig contract heeft gesloten, krijgen een financiële beloning voor de kwaliteit van hun dotter- en bypassoperaties. Voor elke patiënt die een dotter- of bypassbehandeling ondergaat, ontvangen deze ziekenhuizen ten eerste één bedrag voor de operatie, behandeling en nazorg gedurende een jaar. Hieraan is ook een bonus/malus-regeling verbonden. Daarbij kijkt men eerst naar de verwachte uitkomst van zo’n behandeling op patiëntniveau en daarna naar de daadwerkelijke uitkomst. Doet een ziekenhuis het beter dan verwacht bij een patiënt, dan krijgt het een hogere vergoeding. Is het resultaat slechter, dan krijgt het ziekenhuis minder geld van de zorgverzekeraar.

Uitkomsten centraal

Volgens Bijlsma is vergelijken van de verwachte en daadwerkelijke uitkomst mogelijk, omdat ze data van de Nationale Hart Registratie gebruiken. Die werken als onafhankelijke derde partij mee aan de constructie. De NHR is een registratieorganisatie waarbinnen onder meer de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie en de Nederlandse Verenging voor Thoraxchirurgie samenwerken. Met ondersteuning van de NHR gaan de medici uit de tien ziekenhuizen ook bekijken hoe er van de eigen data en van elkaar geleerd kan worden, om de uitkomsten van de hartzorg te verbeteren.

Juiste zorg op de juiste plek

Is uitkomstbekostiging een goede manier om de zorgkwaliteit te verhogen? Of zijn er betere oplossingen? Welke andere initiatieven zijn er om de kwaliteit te verbeteren en de zorglocatie beter af te stemmen op de patiënt? En hoe kun je deze nieuwe zorginnovaties opschalen en implementeren? Wil je antwoord op deze vragen? Neem dan deel aan het congres 16 november over de juiste zorg op de juiste plek, ontdek nieuwe mogelijkheden en kansen en deel je kennis en ervaring met anderen. Het uitgebreide programma, de sprekers en alle praktische informatie vind je hier. Er zijn plenaire voordrachten, themagerichte parallelsessies, workshops en flitspresentaties.

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>