Ideeën voor ggz en ouderenzorg voor nieuw kabinet

De komende tijd gaan politieke partijen nieuwe verkiezingsprogramma opstellen. Na de verkiezingen op 15 maart 2017 vormen deze programma’s de basis voor het beleidsprogramma 2017– 2021 van het nieuwe kabinet. De komende tijd geef ik mijn ideeën voor de zorgparagraaf van de verkiezingsprogramma’s. Samen met jouw suggesties ga ik die in maart bundelen en opsturen naar politieke partijen. Deze bijdrage gaat over de geestelijke gezondheidszorg en de ouderenzorg. Al eerder gaf ik een aantal mogelijkheden voor het verbeteren van de eerstelijn en de ziekenhuiszorg. De andere sectoren volgen later.

Mijn tien programmapunten voor de ggz en ouderenzorg zijn:

 1. Ggz-instellingen kunnen een beroep doen op een saneringsfonds dat ingesteld wordt om overbodig vastgoed af te stoten, bijvoorbeeld tegen een lagere prijs dan de aanschafwaarde.
 2. Er komen in de ggz tweehonderd FACT-teams bij om patiënten op te vangen die door reductie van het aantal bedden niet meer in psychiatrische ziekenhuizen terechtkunnen.
 3. De basis-ggz wordt onderdeel van de eerste lijn en aangestuurd door eerstelijnsorganisaties. Zo ontstaat in Nederland een eerstelijns-ggz die nauw verweven is met de andere eerstelijnsvoorzieningen.
 4. Uitgangspunt voor de eerstelijns-ggz worden de klachten van cliënten zoals stress, verdriet en angst. Niet het opplakken van psychiatrische ‘etiketten’.
 5. Maatschappelijk herstel en zelfmanagement krijgen meer aandacht in het ggz-beleid van instellingen, zorgverzekeraars en overheid.
  Over de ouderenzorg doe ik de volgende suggesties:
 6. Ouderwetse verzorgingshuizen worden opgeknapt en verhuurd als beschermd wonen, zoals al in het experiment all inclusive is gebeurd met goede ervaringen van bewoners.
 7. Over acht tot tien jaar gaat de Wet langdurige zorg over naar de Wet maatschappelijke ondersteuning. Daarop vooruitlopend komen er experimenten met gemeenschappelijke toegang tot beide wetten, overeenkomstig taalgebruik en software en gemeenschappelijke financiering van het zorgaanbod.
 8. Het persoonsgebonden budget wordt vervangen door een systeem met zorggelden, zoals dit al jaren voortreffelijk functioneert in Duitsland.
 9. Er komt in de grondwet een artikel met de tekst: ‘Iedere oudere zorgt voor de eigen oude dag’. Het motto ‘De overheid zorgt voor u van de wieg tot het graf’ wordt verlaten.
 10. Cliëntenraden en Wmo-adviesraden gaan nauw samenwerken als spreekbuis voor ouderenbonden en patiëntenverenigingen.
Jouw suggesties?

Dit zijn de tien punten over de ouderenzorg en de ggz voor de zorgparagraaf in de nieuwe verkiezingsprogramma’s. Ik nodig jou uit om hieronder nieuwe punten toe te voegen of bovenstaande punten aan te vullen of te schrappen.

Eén reactie op “Ideeën voor ggz en ouderenzorg voor nieuw kabinet”

 1. De overheid maakt dwingende afspraken met KNMG, LHV-NHG, KNMP over reduceren van het gebruik van psychoactieve geneesmiddelen, zoals slaap- en angstremmers, ADHD, antidepressiva, antipsychotica en ADHD medicatie. Deze opgelegde vermindering in volumina dient te worden gekoppeld aan eventuele inkomensbevriezing en inflatiecorrectie indien streefcijfers niet worden behaald.

  Beantwoorden

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>