Het marktmodel en het familiemodel komen beide in Europa voor als vormen van Persoons Gebonden Budget (PGB). Het eerste model overheerst in Nederland en Scandinavische landen. Het familiemodel doet het goed in Frankrijk, Engeland en Zuid-Europese landen. In België en…


Anno 2020 loopt de werkdruk in de acute zorg opnieuw op. Er zijn organisatorische oplossingen beschikbaar om deze te verlagen.  Hieronder volgt een opsomming van enkele innovaties daarvoor die wachten op een snelle verspreiding Guus Schrijvers en LHV-bestuurder Carin Littooij schreven…


Dit nummer bevat enkele artikelen met nieuws over innovaties bij de ambulancezorg,  huisartsenposten (HAPs), Spoedeisende Hulpafdelingen van ziekenhuizen (SEHs) en Intensive Care afdelingen (ICs). Het is een voorbeschouwing op het 21ste nationale spoedzorgcongres. Het congres vindt dit jaar digitaal en fysiek plaats op…