Het onderzoeksbureau SiRM heeft een inventarisatie gedaan van contracten tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders in de medisch specialistische zorg, waarin uitkomsten van zorg zoals sterfte, complicaties en de door patiënt ervaren kwaliteit van leven zijn opgenomen. Een van de auteurs, Reinout…


Het onderzoek psychosociale arbeidsbelasting op de SEH werd uitgevoerd door Universiteit Leiden in opdracht van Stichting IZZ  en de deelnemende SEH’s. De eindmeting is uitgevoerd in de zomer van 2019 en onlangs gepubliceerd. IZZ Heeft het project geleid tot een verbetering van…


Recensie van: Nico van Weert en Jan Hazelzet (redactie), Gepersonaliseerde medische zorg, Innovatieve zorg afgestemd op persoonlijke behoeften, voorkeuren en waarden, NFU-consortium Kwaliteit van Zorg, 2020 Door; Robert Mouton, bestuursadviseur in de zorg Inleiding Er is blijkbaar behoefte aan een overkoepelend begrip…


Door Martien Bouwmans Het Sociaal Cultureel Planbureau heeft een compacte, goed leesbaar beleidsdocument beleidssignalement maatschappelijke gevolgen coronamaatrdegelen Mantelzorgers uitgebracht over de positie van de mantelzorg voor en tijdens de coronagolf. Martien Bouwemans, vice-voorzitter van de Guus Schrijvers Academie bespreekt het stuk. Hij…