“De zorgkantoren kennen 32 regio’s, met gemiddeld 530.000 inwoners. De elf  regionale overlegorganen voor acute zorg (Roaz’en) werken gemiddeld voor 1,6 miljoen inwoners. De 25 GGD’en bedienen gemiddeld 700.000 inwoners en de 118 huisartsenposten 148.000 inwoners. Laten we bekijken hoe…


Patiënten, cliënten, mantelzorgers en hun hulpverleners weten vaak niet bij welke instantie ze precies moeten aankloppen als ze langdurige zorg nodig hebben. Ze worden geregeld van het kastje naar de muur gestuurd. De vier verschillende zorgwetten, regels en geldpotjes staan te…