door Robert Mouton. Niet alleen onderbouwde vergezichten, macro- en microbenaderingen, handvatten en inzichten, maar ook tal van praktijkvoorbeelden, goed geformuleerde uitdagingen voor de sector, maar ook zorgen en twijfels, dat typeert het congres. Dit dankzij de goede voorbereiding van de…


Samen met de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg moet de Wet Zorg en Dwang de Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen gaan opvolgen.

Het Wetsvoorstel Zorg en Dwang (WZD) kent drie stappen. Samen met de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg moet de WZD de Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen gaan opvolgen. Er moet echter wel lokale samenhang komen tussen de diverse wetten en…


Het populaire programma Heel Holland Bakt zou volgens de moderne preventieve inzichten in een hoekje van het TV-scherm gezondheidsinformatie moeten laten zien (calorieën, hoeveelheid zout en het percentage vet en dergelijke). Daarnaast zou het goed zijn als de bakkers af…


25 augustus 216 heb ik een lezing gehouden met als titel ‘Leven zoals je wilt’. Daar besprak ik de zeven basisgoederen die mensen nodig hebben en de dilemma’s die naar voren komen bij de keuze tussen die basisgoederen. De lezing…


De stichting Transparant Next biedt huisartsen in Leiden en omgeving online psychiatrische consultatie aan. Vele huisartsen maken daarvan gebruik. De online consultatie vindt snel plaats. Verwijzingen worden vermeden. De stichting is opgericht door Transparant en de regionale geestelijke gezondheidszorg aldaar in…