Er zijn twee redenen voor de Guus Schrijvers Academie om dit jaar een congres te organiseren over innovatieve zorg aan mensen met COPD: inhoudelijke argumenten en goede ervaringen.

Goede ervaringen met COPD congressen;
Gedurende de jaren 1999 – 2017 floreerden in Nederland jaarlijkse congressen over beschikbare vernieuwingen in de COPD-zorg. Vele verpleegkundigen, fysiotherapeuten, huisartsen en longartsen ontmoetten elkaar toen over substitutie van specialistische zorg naar de eerste lijn en over het bevorderen van zelfmanagement door patiënten en hun familie. Pril waren de projecten met telemonitoring. Indrukwekkend waren voordrachten over nieuwe therapieën en geneesmiddelen.
Door omstandigheden kwam het de afgelopen jaren er niet van om jaarlijks dit congres te continueren. Maar dit jaar is het weer raak. De Guus Schrijvers Academie doet een poging om op 30 september a.s. vele beroepsbeoefenaren in de zorg aan COPD-patiënten bij een te brengen op een interprofessioneel congres in het Stadion Galgenwaard te Utrecht.


door Robert Mouton. Niet alleen onderbouwde vergezichten, macro- en microbenaderingen, handvatten en inzichten, maar ook tal van praktijkvoorbeelden, goed geformuleerde uitdagingen voor de sector, maar ook zorgen en twijfels, dat typeert het congres. Dit dankzij de goede voorbereiding van de…


Samen met de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg moet de Wet Zorg en Dwang de Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen gaan opvolgen.

Het Wetsvoorstel Zorg en Dwang (WZD) kent drie stappen. Samen met de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg moet de WZD de Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen gaan opvolgen. Er moet echter wel lokale samenhang komen tussen de diverse wetten en…


Het populaire programma Heel Holland Bakt zou volgens de moderne preventieve inzichten in een hoekje van het TV-scherm gezondheidsinformatie moeten laten zien (calorieën, hoeveelheid zout en het percentage vet en dergelijke). Daarnaast zou het goed zijn als de bakkers af…


25 augustus 216 heb ik een lezing gehouden met als titel ‘Leven zoals je wilt’. Daar besprak ik de zeven basisgoederen die mensen nodig hebben en de dilemma’s die naar voren komen bij de keuze tussen die basisgoederen. De lezing…