De Friesland Zorgverzekeraar (DFZ) hanteert een regionale zorginkoop-aanpak die zijn vruchten afwerpt en gewaardeerd wordt door wijkverpleegkundigen en patiëntenverenigingen. Ik zou het toejuichen als mensen bij de komende verkiezingen zouden stemmen op een partij die per regio één zorgverzekeraar machtigen…


In een gezondheidscentrum in Beverwijk organiseren huisartsen en kinderartsen uit het Rode Kruis Ziekenhuis een een gezamenlijk spreekuur voor kinderen met (vooral) groeistoornissen. Ouders, kinderen, huisartsen, kinderartsen en verzekeraar zijn enthousiast over deze zogenaamde meekijkconsulten. Spreekuur Broekpolder is de naam van…


Binnenkort kunnen de vier ziekenhuizen in Amsterdam een digitaal netwerk vormen. Dan hebben Amsterdammers één dossier voor specialistische hulp, ongeacht het ziekenhuis waar ze zorg vragen. Dan kunnen specialisten van de ziekenhuizen via internet overleggen met hun collega’s in andere…