‘Er valt veel te verbeteren aan de kankerzorg in ons land. Zo kopen ziekenhuizen op dit moment dure geneesmiddelen in. Zij zijn geen partij voor de internationale farmaceutische industrie. Het is beter dat de nationale overheid via een soort rijksinkoopbureau…