De vraag naar acute zorg neemt toe; de ziekenhuisbudgetten blijven gelijk. Hieronder acht suggesties om met hetzelfde geld meer acute zorg te bieden.

De vraag naar acute zorg neemt toe, terwijl ziekenhuizen de komende jaren goede zorg moeten bieden met gelijkblijvende budgetten. Hieronder acht suggesties om met hetzelfde geld meer acute zorg te bieden.