De gemiddelde levensverwachting van een patiënt met ernstige psychische aandoeningen (EPA’s) is dertien tot dertig jaar korter dan die van mensen zonder deze aandoeningen.

In het verzorgingsgebied van het zorgkantoor Groningen bedroegen in 2018 de kosten van geestelijke gezondheidszorg (ggz), die gepaard gaan met een opname, 33,6% van de totale kosten van de ggz. Die totale kosten worden betaald uit de Zorgverzekeringswet (zvw) en…


24 november 2016 verschijn het nieuwe boek van gezondheidseconoom Guus Schrijvers. De titel is: Integrated Care: better and cheaper

Vanaf heden zijn twee boeken van ondergetekende te downloaden van de website www.guusschrijvers.nl. Het eerste kwam eind 2014 uit en heeft als titel Zorginnovatie volgens het Cappuccinomodel. Klik hier als je het wilt downloaden. Dompel jezelf tijdens de feestdagen in allemaal prachtige voorbeelden…


Patiënten, cliënten, mantelzorgers en hun hulpverleners weten vaak niet bij welke instantie ze precies moeten aankloppen als ze langdurige zorg nodig hebben. Ze worden geregeld van het kastje naar de muur gestuurd. De vier verschillende zorgwetten, regels en geldpotjes staan te…