In de meeste algemene ziekenhuizen bestaan drie organen die namens specialisten met de Raad van Bestuur (RvB) overleggen: 1. het Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB) 2. een vereniging van specialisten in dienstverband en 3. het stafbestuur met contactpersonen vanuit alle vakgroepen….


In de Verenigde Staten en in Engeland bestaan netwerken van artsen en ziekenhuizen die oncologische zorg bieden. Die bevorderen de kwaliteit van zorg en remmen de kostenontwikkeling af. Want voor een kankerpatiënt vinden diagnostiek en behandeling van een kankerpatiënt tegenwoordig…


Sinds enkele jaren zijn er gezondheidsapps op de markt, die een diagnose stellen op basis van symptomen en gezondheidsklachten, die patiënten hebben ingevoerd in de app. Die apps heten symptoomcheckers. Uit onderzoek van de Harvard Medical School blijkt dat het…


Leidinggevenden in de zorg hebben te maken met tal van actuele ontwikkelingen en veranderingen. Van de grote decentralisaties tot de selectieve contractering van zorgverzekeraars en de toenemende marktwerking. Maar ook op het gebied van de bedrijfsvoering moet men vandaag de…