UMC’s nemen de leiding bij de herziening van het ziekenhuislandschap. Ze maken o.a. afspraken over concentratie van topzorg en deconcentratie van basiszorg.

UMC’s worden aangesproken om de leiding te nemen bij herziening van het ziekenhuislandschap. Ze maken onder andere afspraken over concentratie van topzorg en deconcentratie van basiszorg. Wordt (regionale) samenwerking het nieuwe fuseren in de ziekenhuiswereld?


Mijn droom is dat bij netwerkzorg goed gefaciliteerde medezeggenschap van patiënten bestaat, zodat patiënten invloed kunnen uitoefenen op beleid.

Patiëntenparticipatie is slecht ontwikkeld binnen de netwerkzorg. Ik zou graag willen dat bij elke vorm van netwerkzorg goed gefaciliteerde medezeggenschap van patiënten bestaat, zodat patiënten via de cliëntenraad invloed uit kunnen oefenen op beleid.