De Regionale Overleggen Acute Zorgketen kunnen een belangrijke rol spelen bij het oplossen van de acute zorg problemen. Dat vraagt wel om andere regelgeving

De Regionale Overleggen Acute Zorgketen kunnen een belangrijke rol spelen bij het oplossen van de problemen in de acute zorg. Dat vraagt wel om veranderingen in de regelgeving.


Het Nationale Preventieakkoord zet voorlichting centraal. Dat zal overgewicht en alcoholgebruik onvoldoende terugdringen. Effectief gebleken interventies ontbreken, zoals het verminderen van verkooppunten van alcohol en btw-verlaging van groenten en fruit.

Het Nationale Preventieakkoord zet voorlichting centraal. Dat zal overgewicht en alcoholgebruik onvoldoende terugdringen. Effectief gebleken interventies ontbreken. Zoals het verminderen van verkooppunten van alcohol en btw-verlaging van groenten en fruit.