De Denktank Netwerken Palliatieve Zorg heeft een advies uitgebracht voor de duurzame doorontwikkeling van de netwerken. Er is nog veel werk aan de winkel om te komen tot toegankelijke en beschikbare palliatieve zorg voor iedereen die dit wenst.

De Denktank Netwerken Palliatieve Zorg heeft een advies uitgebracht voor de duurzame doorontwikkeling van de netwerken. Er is nog veel werk aan de winkel om te komen tot toegankelijke en beschikbare palliatieve zorg voor iedereen die dit wenst.