De Regionale Overleggen Acute Zorgketen kunnen een belangrijke rol spelen bij het oplossen van de acute zorg problemen. Dat vraagt wel om andere regelgeving

De Regionale Overleggen Acute Zorgketen kunnen een belangrijke rol spelen bij het oplossen van de problemen in de acute zorg. Dat vraagt wel om veranderingen in de regelgeving.