Chinese belangstelling voor innovatief ziekenhuis

Het Stromenziekenhuis heeft als leidend beginsel: sneller patiënten erin en sneller patiënten eruit bij gelijkblijvende kwaliteit van zorg. Daarmee verbetert het de toegang tot de zorg, verkort het de lijdensduur ( periode van onzekerheid en ongemak) voor patiënten en waarschijnlijk ook de kosten. In ieder geval de kosten van gebouw en infrastructuur.

Doelgroepen
Het ziekenhuis is ingedeeld in een aantal divisies die elk een specifieke doelgroep bedienen. Doelgroepen zijn jonge ouders, zwangeren en kinderen. Andere doelgroepen zijn mensen met spoedeisende gezondheidsproblemen, met kanker, met behoefte aan zorg op afspraak (electieve zorg), met één of meer chronische aandoeningen en multimorbiditeit en met psychische en verslavingsproblemen.

Zorgpaden
Een dergelijke divisie kent vele zorgpaden voor subgroepen van patiënten. Past een patiënt niet in een zorgpad, dan zijn er case managers, regieverpleegkundigen en hoofdbehandelaars die een individueel traject uitstippelen. Verder heeft elke divisie haar eigen samenwerkingsverbanden met bijvoorbeeld de eerste lijn, de jeugd(gezondheids)zorg en de langdurige zorg.

Vraaggericht
Dit Stromenziekenhuis bestaat nog niet. Wel zijn er aanzetten daartoe. Zo bestaan er al divisies van gynaecologie en kindergeneeskunde. Ook zijn er al twintig ziekenhuizen met Acute Opname Afdelingen (AOA’s:) die voor alle specialismen spoedeisende patiënten opnemen. Het UMC Utrecht kent een divisie Oncologie evenals het ziekenhuis Rijnstate te Arnhem. En vele ziekenhuizen hebben hun transmurale chronische zorgprogramma’s geclusterd in een aparte organisatorische eenheid. Toch zijn en blijven ziekenhuizen vooral ingedeeld naar de aanbodzijde, naar specialisme, en niet naar doelgroepen aan de vraagzijde.

Cappuccinomodel
Het Stromenziekenhuis staat beschreven in hoofdstuk 16 van mijn boek Zorginnovatie volgens het Cappuccinomodel. Architect René Rodrigues de Miranda las dat boek en nam het mee op de handelsmissie van Koning Willem Alexander naar China. Die vond plaats in het afgelopen najaar.

China
Rodrigues de Miranda ontwerpt en bouwt ziekenhuizen in China. Hij liet ondergetekende op een filmpje het Stromenziekenhuis uitleggen aan potentiële Chinese ziekenhuisbestuurders. Want die zijn toe aan grootscheepse vernieuwing van hun zorgaanbod. Dat is te veel gericht op 24-uursverblijf. De poli’s aldaar kennen geen afspraaksystemen. Chinezen gaan of naar de eerste hulp en wachten daar vele uren of zij worden opgenomen. Huisartsen ontbreken vrijwel overal.

Filmpje
De ziekenhuisbestuurders reageerden enthousiast op het Stromenziekenhuis. Een delegatie van Chinese zorgbestuurders bezoekt begin januari Nederland als vervolg op de handelsmissie. Wil je het filmpje (met Chinese ondertiteling) bekijken? Klik dan hier. Andere filmpjes over dit onderwerp vind je op mijn YouTubekanaal.

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>