Compliance officer vereenvoudigt regelgeving in de zorg

Het zou goed zijn als zorginstellingen compliance officers zouden aanstellen die met zorgverzekeraars onderhandelen om financiële regels te harmoniseren.

Een compliance officer is een medewerker van een zorginstelling die met de financier onderhandelt om van financiële regelgeving af te wijken. Om regelgeving te harmoniseren en te vereenvoudigen stel ik voor dat een aantal zorginstellingen compliance officers gaan aanstellen, die gaan samenwerken met mensen bij afdelingen materiële controle van zorgverzekeraars.

Voorbeeld

Ik licht de functie van compliance officer toe met een fictief voorbeeld: Voor ziekenhuizen geldt de algemene richtlijn dat een chirurg per operatie slechts één DBC mag openen. Wie twee DBC’s opent voor één operatie, is volgens de wet een fraudeur. Stel, Liedwien komt als ongevalsslachtoffer in aanmerking voor twee operaties van een uur. De letsels hebben weinig met elkaar te maken, behalve dan dat zij door hetzelfde ongeval zijn veroorzaakt.

Eén ingreep

Voor beide operaties bestaat een DBC ter waarde van 2.000 euro. Doet chirurg Joost beide ingrepen in één keer, dan duurt de totale ingreep 1,5 uur. Hij mag dan één keer 2.000 euro declareren. Voor Liedwien is deze operatie het beste: ze hoeft dan maar een keer onder het mes. Joost kiest voor deze optie, maar beseft dat ziekenhuis en medisch specialistisch bedrijf daardoor verlies lijden. Hij meldt dit bij de compliance officer André. Die meldt dit -kort na de operatie- bij Hugo van de afdeling materiële controle van de zorgverzekeraar van Liedwien.

Win-win situatie

André doet het voorstel om bij uitzondering 3.000 euro te mogen declareren voor de twee ingrepen ineen. Hugo gaat akkoord. Alle betrokkenen zijn blij met deze oplossing. André en Hugo rapporteren iedere drie maanden aan hun bazen over casuïstiek, waarbij regelgeving botst met elkaar of met de doelenethiek van professionals.

Zorgbrede Governancecode

De Zorgbrede Governancecode 2017 verplicht zorgaanbieders niet om zo’n compliance officer aan te stellen. Dat is wel het geval voor ondernemingen die genoteerd zijn op de beurs. Die moeten zich houden aan de corporate governancecode 2016. Meestal leggen grote bedrijven de functie bij de secretaris van de Raad van Bestuur. Want RvB’s hebben vaak het probleem dat zij stuiten op regels die onderling conflicteren. Als RvB’s doelbewust kiezen om regelgeving te ontduiken of nog erger te frauderen, dan heeft de bestuurssecretaris volgens de code de plicht om rechtstreeks de Raad van Toezicht te informeren.

Onvoldoende Kennis

Bij kleinere bedrijven oefent de controller, zeg maar het hoofd financiën, de functie uit van compliance officer. Het bezwaar hiervan is, dat een controller zelden op de hoogte is van kwaliteitswetgeving en daarom moeilijk kan oordelen over conflicten tussen deze en de financiële regels.

Verschil

Na bestudering van beide codes valt mij op dat de relatie bestuurssecretaris en Raad van toezicht binnen de Zorgbrede Governancecode minder geborgd is dan in de code voor genoemde bedrijven.

Ervaring opdoen

Om regelgeving te harmoniseren en te vereenvoudigen stel ik voor dat een aantal zorginstellingen en zorgverzekeraars gaan werken met compliance officers en gezag hebbende mensen bij afdelingen materiële controle van zorgverzekeraars. Dan ontstaat ervaring met de functie. Bij succes, kan een nieuwe versie van de Zorgbrede Governancecode de compliance officer en de formele positie van de bestuurssecretaris voorschrijven aan zorginstellingen.

Registeropleiding Compliance Officer

Bovenstaande kennis pikte op 24 november op tijdens een gesprek met Wilco Oostwouder. Hij is sinds 2002 hoogleraar Bedrijfsfinanciëel recht aan de Universiteit Utrecht en verbonden aan advocatenkantoor Loyens en Loeff te Amsterdam. Oostwouder is redacteur van het Handboek Comliance in de zorg. Hij start 9 februari 2018 met de tweede editie van de Registeropleiding Compliance Officer in de zorg. Dat is een vijf dagen durende cursus waarin kennis en vaardigheden uit ondernemingen worden overgedragen aan leidinggevenden in de zorg. Bestuurssecretarissen, controllers, materiële controleurs bij zorgverzekeraars en directeuren van kleine zorgorganisaties beveel ik de cursus van harte aan. Meer informatie tref je hier aan.

2 Reacties op “Compliance officer vereenvoudigt regelgeving in de zorg”

  1. Jita Hoogerduijn

    Ik denk dan wel: geef bijscholing aan die medewerkers die hier nu al mee te maken hebben. Neem geen nieuwe mensen aan en creëer geen nieuwe functies. dat gaat uiteindelijk ten koste van de zorg aan het bed.

    Beantwoorden
  2. De Registeropleiding is juist ook bedoeld voor personen die al bij een zorginstelling werken. Bij de vorige editie van deze opleiding hebben bij zorginstellingen werkzame bestuurssecretarissen, controllers, beleidsmedewerkers, een bestuurder, een jurist en een arts meegedaan.

    Beantwoorden

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>