Congres De patiënt aan het roer in de zorg

Het congres 'De patiënt aan het roer in de zorg' vindt 12 april 2019 plaats in Utrecht. Het vergroten van de patiëntenparticipatie, Shared Decision Making en de nieuwe Wmcz zijn belangrijke onderwerpen.

Hoe kan je de invloed en medezeggenschap van patiënten in de curatieve zorg versterken? Wat levert dat op voor patiënten en zorgorganisaties? Hoe verbeter je de besluitvorming in de spreekkamer? En wat voor gevolgen heeft de nieuwe Wmcz? Deze (en andere) vragen staan centraal op het congres ‘De patiënt aan het roer’ op 12 april 2019 in Utrecht. Er zijn plenaire voordrachten en een groot aantal themagerichte parallelsessies en workshops.

Waarom?

De curatieve zorg dient de komende jaren antwoord te geven op de toenemende, veranderende en complexere vraag van patiënten. Patiëntenparticipatie is daarbij van groot belang. Maar zeggen dat je de patiënt centraal stelt en het daadwerkelijk in praktijk brengen, zijn twee verschillende dingen. Er zijn tal van actuele ontwikkelingen, wet- en regelgeving en nieuwe inzichten die hierbij een rol spelen. Dit congres zet alle belangrijke zaken op een rijtje en geeft verdieping en inzicht in de verschillende aspecten rond (collectieve) inspraak en invloed van patiënten.

Nieuwe ontwikkelingen

De komende tijd gaan er tal van veranderingen plaatsvinden op het gebied van de patiëntenparticipatie. Dat levert een aantal vragen op:

 • De Wet medezeggenschap cliëntenraden wordt herzien. Gaat de nieuwe wet ook gelden voor gezondheidscentra en andere kleinere zorgaanbieders in de zorg?
 • Wordt een advies van de cliëntenraad nog zwaarwegender voor de raad van bestuur van een ziekenhuis, omdat de bewijslast wordt omgedraaid?
 • Gaat de voorkeur van cliëntenraden uit naar één overkoepelende centrale cliëntenraad per ziekenhuis, of naar één per locatie?
 • Vele ziekenhuizen werken tegenwoordig in netwerken, bijvoorbeeld voor geboortezorg, palliatieve zorg of zorg voor mensen met chronische aandoeningen. Hoe wordt de invloed van patiënten in zo’n netwerk geborgd? Gebeurt dat getrapt, dat wil zeggen via de cliëntenraden van aangesloten ziekenhuizen? Of direct, door vertegenwoordigers van patiëntenverenigingen?
 • Cliëntenraden worden in de nieuwe wet geacht responsief te werken. Dat betekent dat zij andere patiëntengroepen zoals patiëntenorganisaties, ouderenbonden en raden van zorgverzekeraars dienen te betrekken bij hun standpuntbepaling. Maar hoe vul je die responosiviteit in? En is daar wel geld voor?
 • Cliëntenraden houden zich vooral bezig met voorgenomen besluiten van Raden van Bestuur van een ziekenhuis. Maar hoe is de patiënteninvloed geregeld bij beleidsvoorbereiding, bijvoorbeeld in een commissie die de afstoting van taken voorbereidt? Is er wel invloed bij het invoeren en inrichten van ‘samen beslissen’ in de spreekkamer? Of bij beleidsevaluatie? En mogen patiëntenvertegenwoordigers meedenken over de wijze van kwaliteit meten?
Diverse invalshoeken

Er zijn drie plenaire sprekers, die verschillende invalshoeken behandelen. Dianda Veldman opent het congres. Zij is directeur en bestuurder van Patiëntenfederatie Nederland. Haar voordracht gaat over de visie die de Patiëntenfederatie heeft op zorg in 2030 en de rol, invloed en inspraak van patiënten daarin.

De tweede spreker is Guus Schrijvers (Oud-hoogleraar Public Health UMC Utrecht). Hij beantwoordt de vraag hoe ‘samen beslissen’, of te wel Shared Decison Making, de besluitvorming in de spreekkamer kan verbeteren. Wat zijn de voordelen voor patiënt en zorgverlener? Hoe pakt dit uit in de praktijk? En wat levert het op aan betere gezondheid, betere besluitvorming en lagere kosten?

Hoe verbeter je de zorg door patiënten meer collectieve inspraak en invloed te geven? Op welke wijze levert de herziene Wmcz hieraan een bijdrage? En hoe kan een cliëntenraad verschil maken en een concrete bijdrage leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van de zorg? Op deze vragen gaat de derde plenaire spreker, Jasper Boele in. Hij is directeur/bestuurder van het Landelijk Steunpunt (mede)zeggenschap (LSR).

Themagerichte parallelsessies en workshops

Er zijn drie rondes met parallelsessies en workshop over uiteenlopende onderwerpen. Van de nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen tot het verbeteren van vaardigheden van patiënten en (de rol van) e-health bij het creëren en stimuleren van patiënteninvloed. Per ronde kun je kiezen uit vier sessies rond de de volgende thema’s:

 • Individuele belangenbehartiging
 • Collectieve belangenverwachting
 • Zorgverzekeringen
 • Praktijkgerichte workshops

Als je geïnteresseerd bent in bijvoorbeeld Individuele belangenbehartiging, kan je alleen de serie sessies en workshops daarover volgen. Kiezen voor een uitstapje naar een ander thema is natuurlijk ook mogelijk. Alle sessies en workshops kan je hier bekijken.

Praktische tips

Het congres eindigt met een plenair debat over de vraag: ‘Hoe implementeren wij zo snel mogelijk de gepresenteerde goede voorbeelden?’ Daartoe leveren alle sprekers aan het einde van hun voordracht drie tips aan (take home messages).

Onderwerpen

Tijdens het congres op 12 april 2019 worden de volgende vragen beantwoord:

 • Hoe is het anno 2019 gesteld met de patiëntenparticipatie in Nederland? Wat zijn nieuwe ontwikkelingen? Waar zitten de knelpunten? Hoe kan het beter? En vooral: waar liggen kansen en mogelijkheden om patiënten meer inspraak en invloed te geven?
 • Wat zijn de belangrijkste veranderingen in de nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz)? Wat zijn de gevolgen van deze wet voor patiënten en curatieve zorginstellingen? Hoe kan deze wet geïmplementeerd worden?
 • Hoe kan Shared Decision Making (SDM) bijdragen aan een betere besluitvorming in de spreekkamer? Wat zijn de voor- en nadelen van SDM? Welke goede voorbeelden zijn er?
 • Hoe kunnen patiënten meer invloed krijgen op de zorgverzekeraars en de politiek?
 • Hoe ga je om met patiënten die onvoldoende vaardig zijn (ongeletterden, sommige mensen met een migratie-achtergrond, ouderen met minder cognitieve vaardigheden)?
 • Wat zijn de regels rond medezeggenschap voor hoofdbehandelaars?
 • Hoe ga je om met klachtrecht (de Wkkgz) bij ketenzorg?
 • Hoe kunnen ehealth, e-panels en patiëntenportals bijdragen aan betere zorg vanuit patiëntenperspectief?

Voor wie?

Het congres over de invloed van patiënten in de curatieve zorg op 12 april 2019 is bedoeld voor leden van cliëntenraden, patiëntenverenigingen en patiëntenorganisaties, curatieve zorgorganisaties, zorgverleners, projectleiders, organisatieadviseurs, beleidsambtenaren, zorgverzekeraars, onderzoekers, vertegenwoordigers van brancheorganisaties en alle anderen die geïnteresseerd zijn in de nieuwste ontwikkelingen en mogelijkheden rond patiëntenparticipatie.

Prijs

295 euro (btw-vrij). Vertegenwoordigers van cliëntenraden: 195 euro (btw-vrij). Hiervoor is een kortingscode noodzakelijk.
Bij vijf deelnemers of meer geldt een speciaal tarief. Neem hiervoor contact op met congresorganisator Petra Schimmel op secretariaat@guusschrijvers.nl.

Organisatie

De Guus Schrijvers Academie en het LSR, landelijk steunpunt (mede)zeggenschap, organiseren het congres over de invloed van patiënten in de zorg.

Inschrijven en Contact

Wil je meer informatie over het congres ‘De patiënt aan het roer!?’ op 12 april 2019 in Utrecht? Klik dan hier, bekijk de congrespagina met het uitgebreide programma en de sprekers en schrijf je in.
Voor vragen kun je mailen of bellen met Petra Schimmel, secretariaat@guusschrijvers.nl, 06-53370437.

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>