Congres kwaliteit en bekostiging langdurige zorg

15 maart 2018 vindt  in Utrecht een congres plaats over de kwaliteit en de bekostiging van de langdurige (24 uurs) zorg met veel actuele onderwerpen.

15 maart 2018 vindt  in Utrecht een congres plaats over de kwaliteit en de bekostiging van de 24 uurs zorg. Hoe zorg je voor een structurele verbetering van de kwaliteit van de langdurige zorg? Hoe word je een lerende organisatie? Wat levert dat op? En wat gaat er dan gebeuren met de bekostiging?

Deze (en andere) vragen staan centraal op dit congres, dat bestaat uit korte voordrachten, workshops en flitspresentaties. Er zijn tal van sprekers en workshopleiders van gerenommeerde organisaties als het Centrum Indicatiestelling Zorg, Zorginstituut Nederland en Vilans.

15 maart 2018 vindt  in Utrecht een congres plaats over de kwaliteit en de bekostiging van de langdurige (24 uurs) zorg met veel actuele onderwerpen.Waarom dit congres?

Aanbieders van langdurige zorg aan ouderen, gehandicapten en ernstige psychiatrische patiënten gaan de komende tijd volop aan de slag met kwaliteitsverbetering. Zo is er voor de verpleeghuiszorg onlangs een kwaliteitskader gelanceerd: Samen leren en verbeteren. De inspectie Gezondheidszorg en de Nederlandse Zorg Autoriteit gebruiken dit kader als richtsnoer voor hun beleid. Het vormt de basis voor extern toezicht en voor inkoop en contracteren van zorg. Een vergelijkbaar kwaliteitskader kwam er in 2017 ook voor de gehandicaptenzorg. Dit kader beoogt persoonsgerichte zorg die bijdraagt aan de kwaliteit van leven van cliënten. En heel recent verscheen de generieke module Ernstige Psychiatrische Aandoeningen (EPA’s). opgesteld door het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz. Deze module beschrijft hoe de zorg voor mensen met een EPA eruit zou moeten zien.

Sprekers

Op het congres komen zowel de overeenkomsten als de verschillen tussen deze drie nieuwe kwaliteitsrichtlijnen aan bod. Een ding is duidelijk: aanbieders van langdurige 24-uurs zorg kunnen veel van elkaar leren. Henk Nies (Zorginstituut Nederland en Vilans) gaat op 15 maart vooral in op de kwaliteit van de ouderenzorg. Martin Boekholdt doet datzelfde voor de gehandicaptenzorg. Hij is voorzitter van de werkgroep die het kwaliteitskader voorbereidde. Elsbeth de Ruijter is bestuursvoorzitter van GGz inGeest. Zij is voorzitter van de commissie die de generieke module voor mensen met EPAs opstelde. Zij vergelijkt haar generieke module met de documenten van Nies en De Ruijter.

Het tweede hoofdthema op het congres betreft de bekostiging van de langdurige zorg. Bij de bekostiging gaat het niet alleen over het beschikbare budget in de komende jaren. Blijft de bestaande bekostiging gehandhaafd op basis van rechtstreekse afspraken met het zorgkantoor? Of gaat de langdurige zorg betaald worden via rugzakjes van cliënten?

Ook de betaaltitel komt aan de orde: blijft die alleen op basis van productieafspraken over opnamen- en verpleegdagen? Of gaat ook de mate waarin een instelling slaagt om een lerende organisatie te worden meespelen?

15 maart 2018 vindt  in Utrecht een congres plaats over de kwaliteit en de bekostiging van de langdurige (24 uurs) zorg met veel actuele onderwerpen.Kwaliteit

Op het congres komen een groot aantal vragen aan de orde over kwaliteit, zoals:

  • Wat kunnen de ouderenzorg, gehandicaptenzorg en de geestelijke gezondheidszorg van elkaar leren op het terrein van kwaliteit?
  • Krijgt de kwaliteit van de medische en farmaceutische zorg aan bewoners van verpleeghuizen, psychiatrische ziekenhuizen en instellingen voor gehandicaptenzorg in 2018 meer beleidsaandacht dan voorheen?
  • Wat kunnen leidinggevenden en ervaren professionals doen met de verworven vrijheid om zelf kwaliteitsbeleid in te vullen?
  • Gaat de arbeidstijd om indicatoren te registreren nu voortaan naar kwaliteitsprojecten op basis van de PDCA-cyclus?
15 maart 2018 vindt  in Utrecht een congres plaats over de kwaliteit en de bekostiging van de langdurige (24 uurs) zorg met veel actuele onderwerpen.Bekostiging

Vragen over bekostiging zijn o.a.:

  • Wordt de financiële regelgeving in 2018 eenvoudiger voor verpleeghuizen, zorgcentra, psychiatrische ziekenhuizen en instellingen voor gehandicaptenzorg?
  •  Gaan betaling in natura en het persoonsgebonden budget naar elkaar toegroeien de komende kabinetsperiode?
  •  Hoeveel extra geld stelt de nieuwe regering beschikbaar in 2018 voor verpleeghuizen, zorgcentra, psychiatrische ziekenhuizen en instellingen voor gehandicaptenzorg?
  • Komt er vanaf 2018 een betere afstemming tussen de indicatiestelling voor de Wet Langdurige Zorg en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning?
  •  Wordt de financiële afstemming verbeterd tussen Eerstelijnsverblijf (betaald door de Zorgverzekeringswet) en de langdurige zorg (betaald door de Wet Langdurige Zorg)?
Interactief

Er is uitgebreid gelegenheid om sprekers en presentatoren te ontmoeten en vragen te stellen.

Workshops

Rond de thema’s kwaliteit van langdurige zorg en bekostiging van langdurige zorg draaien tal van workshops over specifieke onderwerpen. Een van de workshops bestaat uit een aantal flitspresentaties waarin innovatieve projecten aan de orde komen.

Datum en locatie

Donderdag 15 maart 2018, Galgenwaard Utrecht

Prijs

320 euro (btw-vrij).

Voor wie?

Het congres over de kwaliteit en de bekostiging van de langdurige (24 uurs) zorg is bedoeld voor zorgmanagers, leidinggevende professionals en beleidsmakers van verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorgorganisaties, zorgkantoren en andere langdurige zorgorganisaties; leidinggevenden in de (langdurige) geestelijke gezondheidszorg; inkopers en beleidsmedewerkers van zorgverzekeraars en zorgkantoren; vertegenwoordigers van brancheorganisaties, ouderenbonden en patiënten- en gehandicaptenorganisaties; beleidsmedewerkers van overheidsinstanties, ervaren hulpverleners en alle anderen die werkzaam zijn of interesse hebben in de langdurige (24 uurs) zorg.

15 maart 2018 vindt  in Utrecht een congres plaats over de kwaliteit en de bekostiging van de langdurige (24 uurs) zorg met veel actuele onderwerpen.Vragen

De Guus Schrijvers Academie organiseert het congres. Voor vragen kun je mailen of bellen met Petra Schimmel, secretariaat@guusschrijvers.nl, 06-53370437.

Informatie en inschrijven

Bekijk hier het volledige programma en de sprekers. Alle andere informatie over dit congres vind je hier.
Wil je je inschrijven voor het congres over de kwaliteit en bekostiging van de langdurige (24 uurs) zorg op 15 maart 2018? Vul dan hiernaast het inschrijfformulier in.

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>