E-health werkt voor hartpatiënten beter dan medicatie

Bij hartfalen, of als patiënten een hartinfarct of beroerte hebben doorgemaakt, gaat de kans op een nieuw cardiovasculair incident met bijna 40% omlaag, indien zij e-health interventies krijgen aangeboden in plaats van de gebruikelijke zorg. E-health interventies hebben een betere uitkomst dan interventies zoals het voorschrijven van statines, aspirines en bètablokkers. Deze uitkomst presenteert een onderzoeksteam van de Amerikaanse Mayo Clinics op basis van een literatuurstudie. Het team baseert haar conclusie op 51 kwalitatieve studies en negen Randomized Clinical Trials.

Digitale interventies

Onder e-health verstaan de auteurs digitale interventies zoals telemedicine, zelfmanagement bevordering via internet programma’s, email-, sms- en appcontacten met artsen en verpleegkundigen en het aanbrengen van sensoren in woningen of op het lichaam. Al deze interventies zijn erop gericht om het gedrag van hartpatiënten te beïnvloeden dan wel om sneller hulp te bieden bij een dreigend incident. Door het gedrag te veranderen gaan risicofactoren zoals (over)gewicht en te hoge bloeddruk, cholesterol en glucose omlaag.

Analyse resultaten

Onder cardiovasculair incidenten verstaan de onderzoekers opnieuw optredende hartinfarcten, beroertes, vaataandoeningen, ziekenhuisopnamen en ook sterfte. De negen genoemde trials omvatten in totaal 1.267 patiënten met e-health interventies en 996 met gebruikelijke zorg. Bij de eerste groep traden 104 en bij de tweede 162 incidenten op gedurende een meetperiode van maximaal twee jaar. Op deze getallen en enkele statistische aanpassingen baseren de onderzoekers hun conclusie van bijna 40% reductie van het risico op incidenten bij digitale interventies ten opzichte van gebruikelijke zorg.

Nederlandse situatie

In Nederland gaan Koen Lim en Marnix Artz van adviesbureau Zorgstandaard.nl met deze resultaten aan de slag. Zij hebben een relatie met de Mayo Clinics. De heren vroegen mij vorige week om advies. Ik raadde hen aan de resultaten van deze studie breed bekend te maken. Met dit bericht help ik hen daarbij.

CVRM

Ik waarschuwde ook voor overtrokken verwachtingen. Want de gebruikelijke zorg in de Verenigde Staten is een stuk slechter dan in Nederland. Een gunstig resultaat van bijna 40% ten opzichte van gebruikelijke zorg is daar makkelijker haalbaar. In ons land kennen huisartsen reeds het Cardio Vasculair Risico Management (CVRM). Wellicht is daarom in Nederland de meerwaarde van digitale interventies geringer dan in de USA. 

Experimenten

Ik heb de enthousiaste medewerkers van Zorgstandaard.nl geadviseerd om in contact te treden met zorggroepen van huisartsen en hun koepelorganisatie ‘Ineen’. Ik hoop dat zorggroepen gaan experimenteren met enkele van de interventies die in het artikel aan de orde komen.

Eén reactie op “E-health werkt voor hartpatiënten beter dan medicatie”

  1. Dank je wel, Guus. Interessant artikel. Heb het niet in detail bekeken, maar ik zie in de referenties ook niet-Amerikanen zitten, dus misschien zijn er ook studies buiten de USA meegenomen. Het is natuurlijk altijd gevaarlijk om verschillende studies nu op een hoop te gooien, maar de trend is onmiskenbaar. Ben benieuwd wat de heren Kim en Artz in Nederland hiermee gaan doen. Wij gaan zelf in elk geval binnenkort ook aan de slag met een RCT studie waarbij mhealth ingezet gaat worden bij hartpatiënten.

    Beantwoorden

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>