Hoera, de ketenzorg is volwassen geworden!

V an 23 t/m 25 mei vond in Utrecht voor de achttiende maal het internationale congres voor ketenzorg plaats. De International Foundation of Integrated Care (IFIC) organiseerde het in het land waar in 1999 ketenzorg voor het eerst internationale belangstelling kreeg. Dat was op een bijeenkomst in Almere. Die trok 25 deelnemers uit een klein aantal landen. Dit jaar bezochten 800 deelnemers het IFIC-congres met een paar honderd voordrachten uit maar liefst 45 landen.

Virtual community

In de beginjaren was het vooral zoeken naar de juiste definitie van ketenzorg en naar methode om deze te evalueren. Met steun van de Universiteitsbibliotheek Utrecht ontwikkelde zich een virtual community. Wetenschappers en beleidsmakers onderhielden vooral mailcontact via de IFIC- website. Ze zien elkaar inmiddels al achttien jaar jaarlijks op het ketenzorgcongres.

Implementatie

Tijdens de welkomstreceptie van Utrechts burgemeester Jan van Zanen hoorde ik dat vooral de implementatie het grote probleem blijft voor ketenzorg. Professionele afspraken, betaling en aansturing van ketenzorg blijft in alle 45 landen een uitdaging. De definities, evaluatiemethoden en bewijzen dat ketenzorg goedkoper is, zijn na al die jaren wel beschikbaar. Maar hoe adviseren wij politici en andere bestuurders goede innovatieve invoeringsstrategieën, die verder gaan dan alleen nieuwe wetgeving en herstructurering die dan ook nog eens binnen vier jaar moet zijn gerealiseerd? Dat heeft te maken met macht, status, drijfveren en cultuur.

Volwassen

De Tilburgse hoogleraar Mirella Minkman is IFIC’s vice-voorzitter. Haar leeropdracht betreft de aansturing van ketenzorg. Over haar oratie schreef ik al eerder. In een plenaire toespraak tijdens de welkomstreceptie stelde zij vast dat de ketenzorg jarig is en volwassen is geworden: achttien jaar. In vele landen heeft zij voet aan de grond gekregen. Zij is een geliefd gesprekspartner van internationale organisaties zoals de WHO, de Wereldbank en de EU. Haar congressen, tijdschrift, masterclasses en studies worden professioneel gerund vanuit Oxford.

Nederland

Daags voor het congres vond een bijeenkomst plaats van de top van VWS en enkele van de internationale sprekers over het Nederlandse ketenzorgbeleid. Want ook hier is samenwerking tussen eerste- en tweedelijn mainstream geworden, na vele jaren van intellectueel sappelen in de marge.

Persoonlijke noot

Ten slotte nog een persoonlijke noot. Nick Goodwin is CEO van het IFIC. Hij en ondergetekende zijn de mensen van het eerste uur die in 1999 het initiatief namen om te komen tot een internationaal platform voor ketenzorg. Gisteren kreeg ik vele complimenten voor mijn visie in al die jaren. Tja, eigenlijk had ik geen echte visie. Ik was nieuwsgierig en leergierig hoe elders samenwerking binnen gezondheidscentra en tussen gezondheidscentra en ziekenhuizen plaatsvond. We kregen de wind in de rug door steun van de Universiteitsbibliotheek Utrecht en zo groeiden we door, kansen grijpend en bedreigingen vermijdend.

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>