Verrassend hoge instroom verpleegkundigen Hogeschool Utrecht

In september beginnen 900 verpleegkundigen aan hun HBOV-studie bij de HU. Velen stromen uiteindelijk zonder vast contract door naar de wijkverpleging.

In september beginnen 900 verpleegkundigen aan hun HBOV-studie bij de Hogeschool Utrecht. Dit is meer dan ooit. Door de alarmerende berichten over tekorten aan verpleegkundigen voelen vele jonge vrouwen en mannen zich aangetrokken tot deze hogere beroepsopleiding. Dit bericht vernam ik tijdens de diploma-uitreiking voor de academische opleiding tot zorginnovator. Deze deeltijdstudie heeft als formele naam Master Zorgtraject Ontwerp. Voor deze -thans door het Ministerie van Onderwijs betaalde- studie hebben zich zeventig ervaren professionals ingeschreven, vooral verpleegkundigen. Ondergetekende is er vaste gastdocent en adviseur.

Positieve ontwikkeling

Maar terug naar die 900 aspirant verpleegkundigen. De hoge instroom verraste mij. Ik had minder aanmeldingen verwacht. Want de economie trekt weer aan en er is meer (overheids)geld. Jonge mensen willen -dacht ik ten onrechte- liever werken in vrolijker sectoren als de horeca-, cultuur- en ICT-sector. Bovendien is de beeldvorming over verpleegkundigen in de massamedia niet al te positief: lange werktijden, hoge werkdruk en hiërarchische, bureaucratische instellingen.

Wijkverpleging

Velen van de 900 verpleegkundigen stromen door naar de wijkverpleging. In hun opleiding worden zij klaargestoomd voor samenwerking in de eerste lijn en met de huisarts in het bijzonder. Maar door de jaarlijkse, onzekere contractering door zorgverzekeraars zijn er weinig vaste banen voor wijkverpleegkundigen. Zelfs buurtzorg heeft thans daaronder te lijden.

Lange termijn contracten

Wat ik mis zijn lange termijn contracten voor de inkoop van wijkverpleging. Ook is een betere positionering binnen de eerste lijn van belang. Als het gaat lukken dat wijkverpleegkundigen slechts werken voor een kleine groep huisartsen en voor één sociaal wijkteam, wordt hun beroep nog aantrekkelijker. Dan blijven vele van die 900 verpleegkundigen langdurig in de zorg werkzaam en zullen er maar weinig dit mooie beroep verlaten.

Congres

Op het congres over samenwerking eerste lijn en wijkteams op 29 september komt de positie van wijkverpleegkundigen uitgebreid aan de orde in plenaire inleidingen en ook in een specifieke workshop. In die workshop wordt besproken in hoeverre de coöperatie van wijkverpleegkundigen in Rotterdam een wenkend perspectief vormt voor de rest van Nederland. Yolande van den Brink en Joke Schoehuizen, wijkverpleegkundigen te Rotterdam, doen daar hun verhaal. Wil je wijkverpleegkundigen na hun opleiding behouden voor het vak? Wil je aan het veelzijdige congres en aan die specifieke workshop (of andere workshops) deelnemen? Klik dan hier en schrijf je in.

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>