Hogere kankersterfte door economische crisis

De economische crisis van 2008 – 2010 leidde tot een extra kankersterfte van 260.000 mensen in OECD-landen vanaf 2008. Dat constateert een Engelse onderzoeksgroep in een artikel in het gerenommeerde tijdschrift The Lancet. Zij baseren zich op statistische gegevens van onder meer de Wereldbank en de WHO. De groep includeerde 75 landen met in totaal 2,1 miljard inwoners.

Oorzaken

De onderzoekers constateren dat de relatie tussen de economische crisis en meer kankersterfte vermoedelijk verliep via twee wegen. De eerste weg: Een economische crisis leidt tot hogere werkloosheid. Daardoor krijgen sommige mensen een slechtere financiële toegang tot de zorg. Die slechtere toegang leidt tot een hogere sterfte aan kanker. De tweede vermoedelijke weg is, dat een economische crisis leidt tot minder geld voor de gezondheidszorg. Deze vermindering leidt tot minder kwaliteit van oncologische zorg. Daardoor stijgt de kankersterfte.

Toegang tot zorg

De onderzoekers concluderen ook, dat de aanwezigheid van sociale verzekeringen of van belasting gefinancierde zorg leidt tot afzwakking van de relatie tussen een economische crisis en kankersterfte. Want hierbij gaat de toegang tot de zorg minder achteruit dan bij particuliere verzekeringen of zorgbetaling uit eigen zak.

Nederland

Aan het einde van hun artikel merken de onderzoekers op, dat zij alleen data gebruikten die golden voor een land als geheel. Of mensen zonder werk in een land meer kans op kankersterfte hebben dan mensen met werk in datzelfde land, is niet onderzocht. Ook geven zij geen specifieke cijfers per land. Ik zou voor Nederland graag willen weten, of de laatste economische crisis heeft geleid tot extra sterfte aan kanker. Van belang is ook het beantwoorden van de vraag of mensen zonder werk meer kans op kankersterfte hebben dan mensen met werk. Als het CBS, het RIVM en kankerorganisaties zoals het IKNL de handen ineen slaan, kunnen zij ons vast antwoord geven op deze vragen.

Eén reactie op “Hogere kankersterfte door economische crisis”

  1. Er zijn nog veel meer verbanden. Economische recessie heeft impact op het zelfvertrouwen. Wie zichzelf een loser vindt, een mislukkeling, wie geen uitzicht meer heeft op herstel van vermogen, die gaat vaak de stress naar binnen, zelfdestructief, verwerken. Dat is de grootste psychische component.

    Beantwoorden

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>