Huisartsen en jeugdteams Valkenswaard verbeteren jeugdhulp door digitale samenwerking

Een pilot in Valkenswaard wijst uit dat door betere digitale samenwerking tussen gemeente en zorgverleners de hulpverlening aan jongeren sneller én beter kan verlopen. Zo’n aanpak werkt preventief, want als je in een vroeg stadium de juiste hulp kunt bieden, voorkom je grotere problemen op latere leeftijd.

Rol gemeente

Gemeentes zijn een belangrijke speler in het sociale domein. Sinds 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van de jeugdzorg en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Om die taak te kunnen vervullen, is samenwerking met de huisarts en andere zorgverleners en zorginstellingen cruciaal. Om bijvoorbeeld jeugdzorg betaalbaar aan te bieden, beschikken veel gemeenten over sociale wijkteams of een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).

Meer verwijzingen

Gemeente Valkenswaard toont als eerste gemeente sinds maart 2017 haar aanbod jeugdzorg op ZorgDomein. ‘Het aantal verwijzingen van huisartsen naar het Centrum voor Jeugd en Gezin is sindsdien flink toegenomen. Een goede samenwerking met de huisartsen is voor iedereen voordelig, maar zeker voor de cliënten.’, aldus Ilona Vink, beleidsmedewerker jeugd.

Beveiligd digitaal platform

Op verzoek van huisartsen, medisch specialisten en jeugdartsen heeft ZorgDomein het mogelijk gemaakt om cliënten digitaal te verwijzen naar de gemeente van het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) en de wijkteams in de regio. Hierbij kan de gemeente de verwijzer via het beveiligde digitale platform inzicht geven in het zorgtraject, de actuele toegangstijd, cliëntinformatie en eventuele toegangscriteria.

Samenwerking

De leiding voor het initiatief in Valkenswaard berust bij drs. Ayse Caliskan, Senior accountmanager Sociaal Domein en Jeugdzorg ZorgDomein Nederland. Hoe zij en haar collega’s door digitale samenwerking de jeugdzorg hebben versterkt, bespreekt zij graag tijdens het Nationale Congres Samenwerking Eerstelijnszorg en Wijkteams op 4 oktober te Utrecht.

Best passende zorg

Zij vertelt: ‘Via ZorgDomein krijgt de huisarts inzicht in de best passende vervolgzorg voor de patiënt. Is de keuze hiervoor gemaakt, dan stuurt de huisarts digitaal een verwijsbrief met alle relevante gegevens naar CJG Valkenswaard. Zo beschikt de zorginstelling bij het maken van de afspraak over alle benodigde informatie om de patiënt voor de juiste afspraak in te plannen.

Preventieve werking

‘Bovendien zijn zowel de behandelaar als de patiënt goed voorbereid op de eerste afspraak, aldus Caliskan. ‘Op die manier kan de hulpverlening sneller én beter verlopen. Een dergelijke aanpak werkt preventief, want als je in een vroeg stadium de juiste hulp kunt bieden, voorkom je grotere problemen op latere leeftijd.’

Meer informatie

Wil je in één dag op de hoogte raken van innovaties zoals in Valkenswaard rond de samenwerking tussen sociaal- en medisch domein? Wil je nieuwe kennis(sen) opdoen en jouw eigen ervaringen toetsen aan die van collega’s? Wil je er even uit om te reflecteren en opgeladen terugkeren vol met goede tips? Kijk dan voor het programma, de sprekers en het inschrijfformulier op de  congrespagina van de Guus Schrijvers Academie en meld je aan.

Met dank aan Ayse Caliskan, Senior accountmanager Sociaal Domein en Jeugdzorg ZorgDomein Nederland.

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>