Huisartsenzorg: meer personeel stroomt er uit dan erin

Huisartsen doen er goed aan zich voor te bereiden op de almaar toenemende personeelsbehoefte. Veel praktijken zijn al bezig met het optimaliseren hun personeelssamenstelling en het doorvoeren taakherschikking om de werklast zoveel mogelijk intern te spreiden. Uit recent onderzoek van Nivel en Prismant blijkt dat het personeelstekort bij huisartsen alleen maar toeneemt. Dat speelt vooral in Brabant.

Te weinig studenten

De arbeidsmarkt in de huisartsenzorg staat in veel regio’s onder druk. Het aantal huisartsen, doktersassistenten en praktijkondersteuners (POH’s) neemt maar in beperkte mate toe. Want het aantal studenten dat hiertoe wordt opgeleid neemt onvoldoende toe. Bovendien hebben praktijken te maken met meer ouderen en chronisch zieken. Die vragen meer zorg.

Hoge werkdruk

Voor alle functies in de huisartsenpraktijk worden komend jaar tekorten verwacht. Huisartsen geven nu al aan een hoge werkdruk te ervaren. De hoge werklast uit zich onder andere in patiëntenstops, het niet afkrijgen van reguliere werkzaamheden en het niet goed kunnen opvangen van ziekte van een collega.

Regionaal arbeidsmarktbeleid noodzakelijk Daarom hebben het Nivel en Prismant de knelpunten van twintig regio’s in kaart gebracht. Eerder zijn al acht regio’s belicht. De informatie vormt een belangrijke basis om de regionale arbeids- en opleidingsmarkt van de huisartsenzorg te verbeteren.

Studiedag 31 oktober

Op 31 oktober organiseert de Guus Schrijvers Academie de studiedag Behoud Zorgprofessionals; de laatste stand. Op deze dag kunt u in discussie gaan met bestuurders van zorginstellingen, programma leiders vanuit het ministerie, beleidskoepels en (semi) private partijen over hun visie op en aanpak voor het behouden van personeel in zorg. En hoort u praktijkvoorbeelden uit alle sectoren van de zorg van wat lijkt te werken, maar ook voorbeelden van wat minder lijkt te werken.

De studiedag wordt afgesloten door Prof. Dr. Ronald Batenburg, programmaleider bij het Nivel. Onder zijn verantwoordelijkheid kwamen de hier besproken studies uit.

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>