Indicatiestelling in ziekenhuizen: graag 24 uur per dag!

Achttien Nederlandse ziekenhuizen hebben een Acute Opname Afdeling (AOA). Daar is de verblijfsduur maximaal 48 uur. In die ziekenhuizen verblijven vrijwel alle acute patiënten op die AOA. Daarna gaat doorgaans ongeveer een derde over naar een andere ziekenhuisafdeling. Twee derde gaat naar huis. Van die twee derde heeft een behoorlijk aantal behoefte aan post-ontslag zorg, hetzij thuis hetzij in een verpleeghuis of verzorgingshuis. De uitstroom van deze groep patiënten stagneert.

Congres Transferverpleegkundigen

Stel een patiënt kan op zaterdagmiddag na 36 uur AOA-opname naar huis. Er moeten verpleegkundige handelingen thuis plaatsvinden. Dan zou je op zaterdagmorgen een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg moeten kunnen krijgen. Verder zou de thuiszorg organisatie in staat moeten zijn om op zondag de eerste handelingen uit te voeren. In de praktijk van die achttien AOA ziekenhuizen lukt dat vaak niet. Dan blijft de patiënt liggen tot maandagmiddag. Dat komt ten eerste, omdat het transferbureau meestal niet buiten kantooruren werkt. Ten tweede zijn thuiszorgorganisaties vaak niet in staat snel thuiszorg te organiseren. Dit nieuws werd bekend tijdens een congres van het netwerk van transferverpleegkundigen in ziekenhuizen op zaterdag 17 november. Ik had de eer dit congres te mogen openen met een plenaire inleiding. Klik hier voor de PowerPoint van mijn lezing.

Congres indicatiestelling AWBZ en Wmo

Op het congres over indicatiestelling voor de AWBZ en de Wmo komen de transferpunten van ziekenhuizen opnieuw aan de orde. Met name zoeken wij antwoord op de vraag: heeft het openstellen van transferbureaus buiten kantooruren meerwaarde? Ik zoekt contact met Twitteraars om dit onderwerp alvast te bespreken. Twitter erover naar @GuusSchrijvers. Noteer alvast 5 april 2013 in je agenda. Dan kan je alle nieuwe ontwikkelingen volgen over beleid, innovatie en onderzoek over indicatiestelling voor AWBZ en Wmo. Het congresprogramma staat binnenkort op de website van de Julius Academy.

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>