Kritische vragen bij ontslagaanvraag thuiszorgaanbieder TSN

Ik vraag me af waarom TSN het afgelopen jaar een offerte heeft ingediend om thuiszorg te bieden, terwijl ze nu de afspraken niet kan nakomen. Ik ben benieuwd wat hun overheadkosten zijn en wat hun vermogen is. Wordt dit echt een faillissement, of gebruikt men dit als excuus voor een goedkope reorganisatie?’ Deze vragen stelde ondergetekende in interviews, gepubliceerd in het Nederlands Dagblad en in De Volkskrant op 27 november en 1 december.

Rol gemeenten
De volgende vragen die ik had, hebben de interviewers niet gepubliceerd: Waarom hebben gemeentebesturen niet opgelet bij het aanbesteden aan TSN? Zij besteden al meer dan honderd jaar werk aan voor het aanleggen van riolen en wegen. Ze weten dat ze erop moeten toezien, dat een aanbieder niet onder de eigen kostprijs gaat zitten. Volgens mij moeten er enkele wethouders ernstig worden toegesproken.

Een volgende vraag is: Waarom reageren gemeenten en hun koepelorganisatie de Vereniging van Nederlandse Gemeenten niet in het openbaar? Ik kan mij voorstellen dat zij de overhead van 10 euro op een TSN-thuiszorgtarief van 22 euro per uur aan de hoge kant vinden.

Weer een andere vraag:Moeten er niet een standaardformat komen om duidelijk te maken wat de tariefopbouw is van een thuiszorgaanbieder. Die ontbreekt nu. Gemeenten zouden die tariefopbouw boekhoudkundig moeten standaardiseren.

Goede voorbeeld
Tenslotte merkte ik in De Volkskrant op dat de leiding van een organisatie slechts loonsverlaging kan vragen aan haar medewerkers als zij zelf het voorbeeld geeft. Waarom heeft de TSN-leiding niet eerst de salarissen van haar zelf en het management verlaagd met hetzelfde percentage als waarmee zij het uurloon van de uitvoerenden wilde verlagen?

Eén reactie op “Kritische vragen bij ontslagaanvraag thuiszorgaanbieder TSN”

  1. Beste Guus, een aantal vragen die je stelt in dit artikel kun je nalezen op jaarrekeningen. Het lijkt me vreselijk als bestuurder/ ondernemer om curatoren binnen te halen, volgens mij wil je dat zo lang mogelijk uitstellen. Maar, heb je wel eens de meicirculaire gelezen; dat geeft inzicht in gemeentelijke budgetten waar ik helemaal blij van wordt. Heerlijk om mooie geïntegreerde plannen voor zorg en welzijn te maken in het Sociale Domein. Helaas is de werkelijkheid anders en geeft een gemeente, zal geen naam noemen, vanaf 2007 gespaard 16 miljoen euro Wmo gelden niet uit waar het eigenlijk voor bedoeld is; huishoudelijke hulp aan o.a. kwetsbare ouderen. Deze gemeente komt in 2015 16 miljoen euro tekort aan bijstandsuitkeringen en lost het gat in de begroting op met 16 miljoen euro gespaard Wmo budget. Persoonlijk heb ik daar als burger meer vragen over dan vragen te stellen aan TSN.
    Vriendelijke groet,
    Wilhelmien.

    Beantwoorden

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>