Langdurige zorg: persoonlijke bekostiging en betere afstemming wetten noodzakelijk

In de langdurige zorg moeten de wetten die deze zorg bekostigen beter op elkaar afgestemd worden. Daarnaast dient de bekostiging beter aan te sluiten op de persoonlijke behoefte van cliënten en patiënten.

De afgelopen vijf jaar draaide het programma Waardigheid en Trots in de langdurige zorg. Het had een verbluffend resultaat. Alle instellingen voor ouderenzorg voldoen thans aan de normen van het kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Aldus de inspectie in een in december verschenen verslag. Nu gaat het erom die verbeteringen vast te houden, te koesteren en waar mogelijk nog verder te brengen. Want zorg kan altijd beter. Denk bijvoorbeeld maar aan een betere afstemming tussen de wetten langdurige zorg en een betere aansluiting van de bekostiging op de persoonlijke behoefte van cliënten en patiënten.

Vier wetten

In de activiteiten van de afgelopen jaren kregen twee kwaliteitsaspecten in de langdurige zorg minder aandacht. Ten eerste is de Wet langdurige zorg niet de enige wet die zich met die zorg bezig houdt. Dat doen ook de Zorgverzekeringswet (wijkverpleging, geriatrische revalidatie), de WMO (woningaanpassing, reactivering, hulpmiddelen) en de Jeugdwet (voor kinderen met meervoudige beperkingen).

Gebrek aan afstemming

Over het gebrek aan afstemming tussen deze wetten zijn veel schrijnende verhalen verschenen in de media de afgelopen tijd. Lees bijvoorbeeld maar eens het verhaal van de ouders van de gehandicapte Carmen (4). Zelf heb ik ook veel over dit onderwerp geschreven. Zie bijvoorbeeld mijn bericht over gebrek aan kennis hierover bij gemeenten. In mijn kritiek sta ik overigens niet alleen: ook de Nationale Ombudsman en Per Saldo maken zich grote zorgen over de toegankelijkheid van de langdurige zorg.

Persoonlijke bekostiging

Wat evenmin aandacht kreeg was de vraag of de bekostiging beter kan aansluiten op de persoonlijke behoeften van bewoners. Nu werkt de Wet langdurige zorg met Zorg Zwaarte Pakketten. Maar vele cliënten passen niet in zo’n pakket. Kan een op te stellen zorg/leefplan niet de titel worden waarop de bekostiging wordt gebaseerd? Deze twee onderwerpen komen uitgebreid aan de orde op de studiedag die de Guus Schrijvers Academie organiseert op donderdag 13 juni.

Borging kwaliteit langdurige zorg

Behalve de afstemming van de wetten langdurige zorg en de persoonlijker bekostiging komt nog een derde onderwerp aan bod. Dat is de vraag: Hoe kan de borging van kwaliteit van langdurige zorg vastgehouden worden? Hiervoor ontwierpen de NZa en de zorgkantoren een nieuw manier van zorginkopen die in 2020 ingaat. Hier lees je meer hierover.

Studiedag 14 maart

Deze drie onderwerpen worden behandeld op de studiedag 13 juni in plenaire voordrachten, in diverse parallelsessies over PGB’s en zorg in natura en in workshops voor indicatie-adviseurs die er met de verschillende wetten en persoonlijke bekostiging niet altijd uitkomen. Speciale aandacht krijgt de persoonsvolgende financiering van de gehandicaptenzorg die sinds twee jaar met groot succes functioneert in België.

Meer informatie

Wil je weten hoe je zorgvraag in de langdurige zorg centraal kan stellen in plaats van wet- en regelgeving? Hoe de vier wetten die langdurige zorg bekostigen beter op elkaar afgestemd kunnen worden? En welke goede voorbeelden en initiatieven er zijn op dit gebied? Kom dan op
13 juni naar Utrecht en bezoek onze studiedag. Meer informatie, het volledige programma en de sprekers vind je hier.

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>