Msb’s worden kartrekkers van regionale samenwerking

Grote kwaliteitsslagen komen niet meer uit het enkele ziekenhuis maar uit een nieuwe ordening van activiteiten binnen het bestaande ziekenhuislandschap. Medisch specialisten hebben volgens Wink de Boer het primaat op kwaliteit. Het ligt daarom voor de hand dat de msb’s en coöperaties de kartrekkers worden van netwerkzorg. Deze stelling betrekt Wink de Boer, oud-directeur van ziekenhuis Bernhoven.  Hij publiceerde zijn verhaal uitgebreid in de Zorgvisie van 4 september en raadpleegde daarvoor onder meer Guus Schrijvers. Je treft Winks verhaal hier aan. 

Congres agenda

9 oktober –  Covid-19 brengt het ziekenhuis sneller naar het jaar 2030  Op dit congres komen de rollen van de Medisch Specialistische Bedrijven uitvoerig aan de orde. 

Eén reactie op “Msb’s worden kartrekkers van regionale samenwerking”

 1. daan wienke

  In de interessante en uitdagende bijdrage van de Boer hebben medisch specialisten het primaat op kwaliteit, en het ligt dan ook volgens hem voor de hand dat de msb’s en coöperaties de kartrekkers worden van netwerkzorg.

  Mij lijkt het – alvorens over te gaan tot deze promotie tot ‘kartrekkers’ – belangrijk om nog eens het begrip kwaliteit nauwkeurig te definieren in haar verschillende aspecten. En vervolgens te bepalen welke ketenpartner (medisch specialisten, bestuurders, zorgverzekeraars, wetenschap, politiek) eerstverantwoordelijk is voor het betreffende aspect.
  Ik onderscheid er drie.
  Allereerst de kwaliteit in de betekenis van meer of minder voldoende antwoord op een actuele of potentiele vraag/behoefte. Een dienst of product die/dat relevant is als antwoord op een gesignaleerde en goed onderbouwde behoefte heeft méér kwaliteit dan een losse flodder. De politiek bepaalt hier, op basis van door wetenschap geleverde gegevens, en zorgverzekeraars voeren uit.

  Dan het aspect dat waarschijnlijk door de Boer vooral wordt bedoeld: de mate waarin een dienst of product aantoonbaar effect heeft in het licht van gestelde doelen. “Werkt het ook?” is eenvoudig gezegd hier de te beantwoorden vraag, waarvan de beantwoording tot de competentie behoort van medisch specialisten en wetenschappers.

  Dit effectiviteitsaspect staat bijna altijd in spanning met het derde aspect van kwaliteit, de doelmatigheid. Het gaat hier om de wijze waarop het product of de dienst op de meest efficiente wijze kan worden verzorgd, met optimaal behoud van zoveel mogelijk effectiviteit, en rekening houdend met soms/vaak schaarse middelen.
  Hier zijn rekenmeesters en -juffen leidend. En die zijn gepositioneerd in ziekenhuisdirecties en bij zorgverzekeraars.
  Samenvattend gaat het bij kwaliteit om beantwoording van de vragen: ” Doen we de goede dingen?”, ” Doen we de dingen goed?”, en “Doen we het zo efficient mogelijk?”
  Onderkenning van het multivalente karakter van ‘kwaliteit’ helpt om te voorkomen dat het begrip een stoplap wordt en draagt hopelijk bij aan koppeling van de juiste ketenpartners aan de voor hen relevante aspecten

  Beantwoorden

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>