Naar betere afstemming tussen de wetten langdurige zorg

Wat zijn de highlights van de studiedag ‘Naar een betere afstemming tussen de wetten langdurige zorg’ op 14 maart 2019? Welke vragen worden er beantwoord?

Hoe stel je de zorgvraag in de langdurige zorg centraal in plaats van wet- en regelgeving? Hoe kun je de vier wetten die langdurige zorg bekostigen beter op elkaar afstemmen? En welke goede voorbeelden en initiatieven zijn er op dit gebied? Deze (en andere) vragen staan centraal op de studiedag over een betere toegankelijkheid van de langdurige zorg op 14 maart 2019 in Utrecht. Er zijn plenaire voordrachten, parallelsessies, flitspresentaties en workshops.

Waarom dit congres?

Patiënten en cliënten weten vaak niet bij welke instantie ze precies moeten aankloppen als ze langdurige zorg nodig hebben. Ze worden geregeld van het kastje naar de muur gestuurd. De verschillende zorgwetten, regels en geldpotjes staan te vaak centraal, in plaats van de burger. Dit blijkt uit het rapport Zorgen voor burgers  van de Nationale Ombudsman: ‘Hoewel de overheid de zorg dichter bij de burger wilde brengen, is door systeemdenken in wet- en de regelgeving juist een versnippering ontstaan, met alle bureaucratische rompslomp van dien.’

Hoe vergemakkelijk je de toegang tot de langdurige zorg? Hoe stel je de zorgvraag centraal in plaats van wet- en regelgeving? En hoe kan je de vier wetten die langdurige zorg bekostigen beter op elkaar afstemmen? Tijdens de studiedag op 14 maart 2019 krijgen deelnemers 25 tips hiervoor aangereikt.

Onderwerpen

Tijdens de studiedag op 14 maart 2019 worden de volgende vragen beantwoord:

  • Hoe kan je de vier wetten die langdurige zorg bekostigen beter op elkaar afstemmen? Waar zitten de knelpunten? Hoe kan het beter? En vooral: hoe stel je de behoefte van de patiënt hierbij centraal?
  • Hoe verhoudt de Wet langdurige zorg zich tot de Wmo, de Jeugdwet en Zorgverzekeringswet?
  • Zorgt persoonsvolgende bekostiging voor een betere toegankelijkheid van de langdurige zorg? Wat zijn de voor- en nadelen? Hoe kan het geïmplementeerd worden?
  • Hoe werkt de Persoons Volgende Financiering (PVF) in Vlaanderen? Is dit ook wenselijk in Nederland?
  • Hoe kun je pgb’s uit de vier wetten beter op elkaar af te stemmen?
  • Zorgt het integrale pgb voor een betere afstemming van pgb’s in de verschillende wetten?
  • Hoe kun je mantelzorg meewegen bij het indiceren van betaalde zorg in de vier wetten voor langdurige zorg?
Voor wie?

De studiedag over het verbeteren van de afstemming tussen de wetten in de langdurige zorg is interessant voor zorgmanagers, leidinggevende professionals en beleidsmakers van verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorgorganisaties, zorgkantoren en andere langdurige zorgorganisaties. Maar ook voor leidinggevenden in de (langdurige) geestelijke gezondheidszorg, inkopers bij zorgverzekeraars, vertegenwoordigers van brancheorganisaties, ouderenbonden en patiënten- en gehandicaptenorganisaties, beleidsmedewerkers van overheidsinstanties, ervaren hulpverleners en alle anderen die geïnteresseerd zijn in het verbeteren en vereenvoudigen van de (toegang tot) de langdurige zorg.

Parallelsessies, workshops en flitspresentatie

Naast plenaire sprekers zijn er twee rondes met parallelsessies en workshops. Per ronde kun je kiezen uit vier sessies. Ook zijn er meerdere flitspresentaties. Wij zoeken nog enkele sprekers die als ‘flitspresentator’ in tien minuten tijd een aspect rond de toegankelijkheid van de langdurige zorg willen bespreken. Interesse? klik dan hier voor meer informatie.

Datum en locatie

14 maart 2019
Galgenwaard, Herculesplein 241 Utrecht.

Prijs

Tot en met 14 januari 2019 geldt er een vroegboekkorting en betalen deelnemers 290 euro (btw-vrij). Vanaf 15 januari 2019 zijn de deelnemerskosten 340 euro (btw-vrij). Bij vijf deelnemers of meer geldt een speciaal tarief.

Organisatie en contactinformatie

De Guus Schrijvers Academie organiseert de studiedag over het verbeteren en vereenvoudigen van de toegang tot de langdurige zorg.
Voor vragen kun je mailen of bellen met Petra Schimmel, secretariaat@guusschrijvers.nl, 06-53370437.

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd.

Meer informatie en inschrijven

Wil je meer weten over de studiedag over de afstemming van de wetten in de langdurige zorg op 14 maart 2019 in Utrecht? Kijk dan voor het programma, de sprekers en het inschrijfformulier op de speciale informatiepagina van de Guus Schrijvers Academie.

 

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>