Nieuw-Zeeland koppelt geïntegreerde zorg aan duurzaamheid

Wij gaan voor duurzame zorg. Het instrument om dit te realiseren is geïntegreerde zorg. Met woorden van gelijke strekking opende Jonathan Coleman het vierde wereldcongres over geïntegreerde zorg. Hij is arts en minister van Volksgezondheid van Nieuw-Zeeland. Het congres vond plaats van 23 tot en met 25 november in Wellington. Zeshonderd personen namen eraan deel.

Groeipercentage

Duurzame groei van de zorg, aldus Coleman, moet voorkomen dat om de paar jaar grote ingrepen moeten plaatsvinden omdat de zorg te snel is gegroeid. Het toelaatbare groeipercentage kan je op twee manieren bepalen. Ten eerste als uitkomst van de inschatting van de kostenontwikkeling op grond van de zorgvraag en de macro-economische ruimte daarvoor. Coleman kiest voor een groei voor de zorg die gerelateerd is aan die van het totale nationale inkomen.

Beschikbare zorgverleners

Ten tweede kan je duurzame groei benaderen door een inschatting te maken van het aantal benodigde zorgverleners op grond van de zorgvraag en die te koppelen aan het aantal zorgverleners dat via opleidingsinstituten beschikbaar komt.

Scenario’s

Op basis van tal van scenario’s heeft de Nieuw-Zeelandse regering eind 2015 een beleidsnota uitgebracht over duurzame zorg met een beperkte toegestane groei voor de lange termijn. Bewindslieden krijgen steun voor hun opvattingen uit het hele land, zo leerden Nieuw-Zeelandse congresgangers mij. Ik merk op dat duurzame zorg aldaar associaties oproept met doelmatige en zinnige zorg en niet per se met milieuvriendelijke zorg.

Triple Aim

De Nieuw-Zeelandse regering hanteert voor haar zorgbeleid een drievoudige doelstelling ofwel in het Engels een Triple Aim: 1. Een betere gezondheid van de bevolking dankzij preventie, een hogere kwaliteit van zorg voor het individu en lagere kosten van de zorg per inwoner. Om deze doelstelling te realiseren, kiest minister Coleman voor geïntegreerde zorg, zowel binnen de eerste lijn als tussen eerste lijn en ziekenhuizen. Ook zet hij in op integratie binnen de jeugdgezondheidszorg en de geestelijke gezondheidszorg. De directeur-generaal van het ministerie voor Volksgezondheid van Nieuw-Zeeland voegde later tijdens het congres hieraan toe dat het stimuleren van preventie hierbij hoort.

Specifieke programma’s voor doelgroepen

De Nieuw-Zeelandse regering stuurt de zorg programmatisch aan: met specifieke programma’s voor doelgroepen zoals psychiatrische patiënten, mensen met chronische aandoeningen en jeugd met opvoed- en opgroeiproblemen. Tijdens de slotsessie van het congres gaf de Nieuw-Zeelandse minister van Financiën aan duurzaamheid te stimuleren, door andere betalingen in te voeren dan alleen betaling per verrichting van professionals. In tal van parallelsessies kwamen Nieuw-Zeelandse onderzoekers en lokale leidinggevenden vertellen over de vorderingen met e-health.

Wat doet Nederland?

Tot zover een beperkt verslag over het goed georganiseerde, levendige congres. Zou de Nederlandse regering ook kunnen kiezen voor duurzame zorg? De gegevens ervoor zijn beschikbaar. Het Centraal Planbureau maakte enige maanden geleden prognoses van de zorggroei op basis van de zorgvraag: de zorg zou met 3,4 procent per jaar tot 2022 moeten groeien. De commissie-Kaljouw bracht eerder dit jaar een advies uit met verschillende scenario’s voor de zorg tot 2030.

Wenkend Perspectief

De regering heeft evenwel deze twee rapporten niet met elkaar verbonden om van daaruit te concluderen wat het duurzame groeipercentage wordt. Wellicht heeft dit te maken met de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart 2017: het levert geen zetelwinst op voor VVD en PvdA om nu met een duurzaamheidsboodschap naar buiten te komen. Misschien is duurzame groei gerelateerd aan de groei van het nationaal inkomen een wenkend perspectief ter vastlegging in het nieuw te sluiten regeerakkoord.

Duurzaamheid

De Nieuw-Zeelandse koppeling van geïntegreerde zorg aan duurzaamheid is nieuw. Veelal vindt geïntegreerde zorg plaats in beperkte omvang en in lokale initiatieven. Dit is wereldwijd het geval. Voor het eerst is er nu een regering die expliciet gaat voor duurzaamheid, Triple Aim en geïntegreerde zorg. Over een paar jaar weten wij of dergelijk beleid zijn vruchten afwerpt. Het zou een leuk onderwerp zijn voor een nieuw wereldcongres in Nieuw-Zeeland.

Dit bericht is in iets gewijzigde vorm ook verschenen als column in Zorgvisie.

Foto: Mark Tantrum

2 Reacties op “Nieuw-Zeeland koppelt geïntegreerde zorg aan duurzaamheid”

 1. Dag Guus,
  Nieuw Zeeland geeft zijn integrale ouderenzorg een flinke impuls door te werken met gestructureerde patient beoordelingen van interRAI. Dit ondersteunt professionals geweldig om bij complexe en chronische patienten te navigeren in hun patiëntenzorg. De gestructureerde informatie geeft veel mogelijkheden om triple aim doelen te halen en te monitoren. Zie http://www.interrai.co.nz/
  In Europa zijn er meerdere landen die hiermee werken en ook in Nederland zijn hier op enkele lokaties positieve ervaringen mee opgedaan. Kijk eens op http://www.nedrai.org.
  mvg Hein

  Beantwoorden
 2. Antoinette Vietsch

  Wat wordt verstaan onder geintegreerde zorg? Menging van eerste en tweede lijn of menging van reguliere en alternatieve zorg?

  Beantwoorden

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>