Patiënt krijgt toegang tot eigen dossier via Landelijk Schakel Punt

In Friesland is een pilot aan de gang met het Intelligent Persoonlijk Medicatie Dossier (iPMD). Via het iPMD wordt een koppeling gelegd tussen het Landelijk Schakel Punt (LSP) en het Persoonlijke Gezondheidsdossier (PGD) van een patiënt. Ook zal het iPMD gekoppeld worden aan het apothekersinformatiesysteem.

Zuidwest-Friesland

De provincie Friesland heeft een samenwerkingsverband een subsidie toegekend in het kader van Fryslân Fernijt. Dit samenwerkingsverband bestaat uit Zorgkluis BV, Stichting GERRIT (ICT-samenwerkingsorganisatie van en voor zorgverleners in Noord Nederland) en van zorgaanbieders in Sneek. Met behulp van de subsidiegelden wordt gewerkt aan een Intelligent Persoonlijk Medicatie Dossier (iPMD). Dit iPMD wordt in de pilotfase ingezet in de regio Zuidwest-Friesland.

LSP en PGD

De toegekende subsidie is ten behoeve van onderzoek, ontwikkeling en innovatie. Met het iPMD wordt een koppeling gelegd tussen het LSP en het Persoonlijke Gezondheidsdossier (PGD) van een patiënt. Het LSP biedt de mogelijkheid om via een beveiligd netwerk medische gegevens elektronisch uit te wisselen met andere zorgverleners. Via het LSP hebben patiënten hun medische gegevens direct tot hun beschikking. Ze kunnen zelf – na authenticatie – hun gegevens ophalen uit het LSP; 24 uur per dag en 7 dagen in de week. De medicatiegegevens worden dan opgeslagen op de smartphone en in het PGD (bijvoorbeeld. Microsoft HealthVault). Dit wordt uitgevoerd conform standaarden die door Nictiz zijn vastgelegd.

Apothekersinformatiesysteem

Tevens wordt het iPMD gekoppeld aan het apothekersinformatiesysteem. De verwachting is dat het iPMD de apotheker de mogelijkheid biedt om zijn patiënt op afstand beter te begeleiden en de patiënt meer rust en vertrouwen kan geven bij het genezingsproces. Hiermee kan hij op een effectievere manier meer patiënten begeleiden tegen lagere kosten.

Samenwerkingsverband

In het project werkt Stichting GERRIT onder meer samen met de ziekenhuisapotheek in Sneek, een apotheekhoudende huisarts, de stadsapotheek, Zorgkluis B.V., de VZVZ, Nictiz en enkele overheidsinstanties.

Medicatieoverzicht

Binnenkort moeten de eerste resultaten bekend zijn en worden geëvalueerd. GERRIT houdt zich bewust met dit project bezig, vanwege de mogelijkheden om op te schalen naar een groter gebied. De pilot levert informatie en ervaringen op, op het gebied van patiëntauthenticatie, patiëntparticipatie, de werking van persoonlijke gezondheidsdossiers (pgd’s), zorgapps e.d. Maar de pilot moet bovenal een toegevoegde waarde bieden bij het verbeteren van het actuele medicatieoverzicht. Ondergetekende is als parttime medewerker van Zorgbelang Fryslân betrokken bij de evaluatie van dit boeiende project.

 

 

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>