PGB congres 30 maart: alle partijen doen mee

Op het pgb-congres 30 maart komen alle belanghebbenden aan bod: de politiek, Per Saldo, VWS, Sociale Verzekeringsbank, mantelzorgers, fraudebestrijders etc.

Enkele weken geleden is de werving gestart voor het pgb-congres op 30 maart in Utrecht voor mensen die beroepsmatig betrokken zijn bij het pgb. Uit de deelnemerslijst blijkt dat het congres tal van leidinggevenden trekt van gemeenten, zorgverzekeraars en zorgaanbieders die vanuit het pgb worden betaald. Wat ook opvalt is dat Per Saldo directeur Aline Molenaar en ondergetekende tal van spontane meldingen ontvingen van sprekers die graag hun kennis inbrengen. Wij beiden zijn verantwoordelijk voor het inhoudelijke programma en hebben graag gehoor geven aan de vele goede sprekers die zich alsnog aanmeldden. Dat zijn onder meer:

  • Kurt Asselman, beleidsmedewerker van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Medio vorige jaar heeft Vlaanderen het persoonsvolgend budget ingevoerd. Lopen onze Zuiderburen daarmee voor op ons? Hoe hebben zij dit geregeld en welke lessen kunnen wij hieruit trekken?
  • Maaike Schweers, Business Architect DSW Zorgverzekeraar en Coen van de Louw, lid van de Raad van Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) bereiden met hun collega’s en medewerkers het pgb-portaal voor alle pgb-houders voor, dat de betaling van pgb’s moet versnellen en de betalingsregie weer teruggeeft aan de budgethouder.
  • Jelle Rauwerdink is beleidscoördinator pgb bij VWS. Hij tracht de pgb-regelgeving in de volgende vier wetten te coördineren: de zorgverzekeringswet, de WMO, de WLZ en de Jeugdwet. Rauwerdink reageert op ervaringen uit het land. Tevens vertelt hij over de eigen inspanningen van VWS om te komen tot meer coördinatie.
  • TNO-onderzoeker Ronald Mooij evalueert de experimenten met intergrale pgb’s in Woerden, Delft en Meppel. Kort vòòr het pgb-congres op 30 maart, komt zijn tussentijdse evaluatie uit. Hij, cliënten uit de genoemde gemeenten en Rudy Bonnet, projectleider van de ipgb-locaties,vertellen op 30 maart over uitkomsten en opzet van de experimenten.

Samen met de sprekers van reeds geplande onderwerpen stellen Aline Molenaar en ik tevreden vast, dat alle stakeholders rond pgb’s actief meedoen aan het congres. Ook de pgb-houders zelf komen aan het het woord in verschillende flitspresentaties en workshops.

Actuele thema’s

Naast bovenstaande onderwerpen zullen nog tal van andere actuele thema’s en innovatieve voorbeelden en voorstellen besproken worden op 30 maart. Er zijn (korte) voordrachten, workshops en flitspresentaties met veel gelegenheid om te participeren en vragen te stellen. Staatssecretaris Martin van Rijn zal het congres openen.

Werk jij bij een zorgaanbieder, gemeente of zorgverzekeraar? En wil jij in één dag op de hoogte raken van de meest recente ontwikkelingen over het pgb? Klik dan hier voor meer informatie en schrijf je in.

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>