Politieke partijen achter shared savings in gezondheidszorg

De VVD is een groot voorstander van het werken met shared savings in de gezondheidszorg. Als een aanbieder of een aantal aanbieders gezamenlijk beneden het afgesproken budget blijven, mogen ze een deel van de besparingen zelf houden voor herbesteding aan gezondheid of zorg. Dit antwoord geeft kamerlid Arno Rutte op schriftelijke vragen, gesteld door deelnemers aan de preventieconferentie van november 2014. De volledige antwoorden van de Kamerleden op de schriftelijke kamervragen vanuit de Preventieconferentie van 2014 vind je hier.

Coalitiegenoot en PvdA-kamerlid Agnes Wolbert streeft ook naar het werken met share savings. Verder wil zij selectieve preventie in de Zorgverzekeringswet. Pia Dijkstra van D66 wil ook werken met shared savings. Bovendien pleit zij voor aparte financiële prikkels om zorgverzekeraars te stimuleren om tot preventieve activiteiten over te gaan. En ook Hanke Bruins Slot van het CDA gaat voor shared savings. Daarnaast wil zij meer ruimte voor regionale experimenten, meerjarige afspraken tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars over preventie en betere mogelijkheden voor financiering van preventie voor zorgverzekeraars.

Extra geld preventie
De Kamerleden maken de bezoekers van de Conferentieconferentie erop attent dat zij in de Kamer (financiële) initiatieven hebben genomen om preventie te bevorderen. In het Lente-akkoord hebben CDA en D66 honderd miljoen extra uitgetrokken voor preventie. En de PvdA heeft bij de laatste begrotingsonderhandelingen de VWS begroting met tien miljoen euro verhoogd ten behoeve van preventie. Dit voorstel is unaniem aangenomen door de Kamer.

Proeftuinen
Op dit moment weet ik niet waaraan deze extra 110 respectievelijk 10 miljoen euro zijn besteed. Wellicht kunnen hieruit alsnog de negen proeftuinen extra geld ontvangen om daaruit de transformatiekosten te betalen.

Preventieconferentie 2015
Wat opvalt in de reacties van de vier Kamerleden is, dat extra geld voor preventie vanuit het parlement geen steun krijgt. Wel juicht men substitutie toe van curatieve zorg naar preventieve activiteiten. Daarom organiseert de Preventieconferentie op donderdag 12 november 2015 van 12.30-17.30 uur een nieuwe editie waarin de concrete omslag van repareren naar gezond houden centraal komt te staan. Noteer deze datum dus alvast in je agenda!

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>