Preventie werkt al tijden, maar blijft noodzakelijk

Preventie van besmettelijke ziekten, kindersterfte, alcoholmisbruik, roken en verkeersdoden was in de afgelopen 170 jaren enorm succesvol. In de komende dertig jaar is er preventie nodig van overgewicht, alcoholverslaving (hetgeen weer enorm is toegenomen) en van tabaksgebruik (dat nog steeds te hoog is). De geschiedenis leert dat preventie alleen succes heeft als deze vanuit de zorg voortkomt en niet vanuit de overheid.

Omgeving en gedrag

Het duurde in het verleden 20 tot 30 jaar voordat preventie echt effect had. Ook was en is het van belang dat zowel de ziekmakende omgeving (bijvoorbeeld goede riolering) van mensen gezonder wordt als het gedrag (bijvoorbeeld stoppen met roken).  Al deze kennis staat in het voorlopige tweede hoofdstuk van Het Zorginnovatieboek: Meer gezondheid en welzijn voor ons geld dat ik zojuist gepubliceerd heb. Het hoofdstuk heeft als titel: In een gezonde omgeving wonen gezonde mensen. Ik ben benieuwd wat jij van dit hoofdstuk vindt.