Sprekers gezocht voor congres samenwerking eerste lijn en wijkteams

4 oktober vindt het nationale congres plaats over goede voorbeelden van samenwerking tussen eerste lijn en sociale wijkteams. Hiervoor zoeken wij sprekers, workshopleiders en flitspresentatoren.

4 oktober 2018 organiseert De Guus schrijvers Academie voor de tweede maal het nationale congres over goede voorbeelden van samenwerking tussen eerste lijn en sociale wijkteams. De vele nieuwe ontwikkelingen op dit gebied en de grote tevredenheid van deelnemers vorig jaar inspireerden ons hiertoe.

Plenaire sprekers

Voor dit congres zoeken wij ten eerste sprekers voor plenaire voordrachten. Zij bieden een helikopter overzicht over innovaties in een groot deel van de sector, vaak met enige vergelijking met het verleden of met andere landen.

Sprekers workshops

Ten tweede zoeken wij collega’s die in een workshop of parallelsessie hun lokale of regionale goede voorbeeld presenteren rond de samenwerking tussen eerstelijn en wijkteams. Dat voorbeeld draait al enige tijd. Er is nog niet veel over gepubliceerd. Deze collega’s tonen enige resultaten op basis van statistiek, interviews of focusgroepen. Hun verhaal gaat vooral over de implementatie van het goede voorbeeld.

Flitspresentatoren

Ten derde zoeken wij flitspresentatoren ofwel flitsers. Zij vertellen hun eigen ervaringen als patiënt of als professional. Of zij maken bekend dat zij een initiatief gaan starten met een app of met een nieuw zorgpad ter ondersteuning van de samenwerking tussen eerste lijn en wijkteams.

Concept-programma

Ondergetekende hield het afgelopen jaar de vakpers en wetenschappelijke literatuur bij over goede voorbeelden in de samenwerking tussen het medische en het sociale domein. Op basis daarvan ontwierp ik een programma met mogelijke thema’s maar zonder sprekers en zonder concrete goede voorbeelden. Je treft dit concept-programma hier aan.

Aanmelden

Voor de plenaire sessies en de workshops kun je aanmelden tot 4 april 2018. Natuurlijk mag jezelf noemen. Maar wij zijn je ook dankbaar als je ons attendeert op een goede spreker of goed voorbeeld dat je kent. Je kunt reageren bij congresorganisator Petra Schimmel: secretariaat@guusschrijvers.nl.
Wil je je aanmelden als flitspresentator voor het congres? Stuur dan voor 1 augustus 2018 een mail met daarin kort beschreven wat het onderwerp en doel van de presentatie is naar: marcelstam@guusschrijvers.nl.

Eerste lijn?

Bij het woord eerste lijn (ander woord: medisch domein) denkt men vaak in eerste instantie aan huisartsen en hun praktijkondersteuners. Voor het congres is dit te beperkt. Tot de eerste lijn rekenen wij ook wijkverpleegkundigen, jeugdgezondheidszorg, Factteams in de geestelijke gezondheidszorg en specialisten ouderengeneeskunde. Wij nodigen ook deze professionals graag uit om zich aan te melden als spreker of flitser.

Wijkteams?

Bij wijkteams (synoniem: sociale wijkteams en sociale domein) denken wij ook aan buurtteams, gebiedsteams en dorpsteams. Soms werken deze teams voor de gehele bevolking (nul tot 100 jaar). Andere teams werken alleen voor de jeugd of alleen voor volwassenen. Weer andere teams werken voor alleen WMO-cliënten of alleen voor cliënten in de Participatiewet. Voor al deze teams is dit congres bedoeld.

Doelgroepgerichte workshops

De workshops tijdens het congres delen wij in vier series: 1. Jeugd met opgroei en opvoedproblemen 2. Volwassenen met beperkingen 3. Ouderen met multimorbiditeit en/of dementie en 4. Randvoorwaarden voor goede samenwerking zoals governance, e-health, shared savings en lerende cultuur. Wie naar dit congres gaat en bijvoorbeeld alleen geïnteresseerd is goede voorbeelden rond de jeugd, is kan de drie workshops voor de jeugd volgen. Interesse in het congres? Noteer dan alvast de datum van 4 oktober, ook als je niet als spreker wilt optreden.

Flitspresentatoren congres Concentratie en spreiding ziekenhuisfuncties

De Guus Schrijvers Academie heeft ook nog ruimte voor enkele flitspresentatoren die op 31 mei kort en bondig iets willen vertellen over een actuele ontwikkeling, project, goed voorbeeld of onderzoek rond fusies van ziekenhuizen en de concentratie en spreiding van ziekenhuisfuncties. Interesse? Stuur dan vóór 16 april 2018 een mail met daarin kort beschreven wat het onderwerp en doel van de presentatie is naar: marcelstam@guusschrijvers.nl.

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>