Studiedag op 31 oktober over behouden van professionals voor de zorg

Het congres 'De patiënt aan het roer in de zorg' vindt 12 april 2019 plaats in Utrecht. Het vergroten van de patiëntenparticipatie, Shared Decision Making en de nieuwe Wmcz zijn belangrijke onderwerpen.

Kan de zorgsector iets extra’s of anders doen om het dreigende tekort van 100.000 à 125.000 medewerkers in 2022 om te buigen? Werpt het VWS-  actieprogramma Werken in de Zorg zijn vruchten af? Welke andere initiatieven zijn er om het mobiliteitslek (waarbij de uitstroom van zorg personeel inmiddels groter is dan de instroom) te dichten? Deze (en andere) vragen worden beantwoord op de studiedag Behoud professionals: de laatste stand op 31 oktober 2019 in Utrecht. De Guus Schrijvers Academie organiseert deze dag.

Hoofdthema’s
Het aantal openstaande vacatures binnen zorg & welzijn bereikte medio 2018 het hoogste punt in twintig jaar. De focus van de regio`s ligt sindsdien op het vergroten van instroom. Ook is er aandacht voor beter leren in de zorg. Maar bij het behoud van professionals blijven gewenste innovatieve ontwikkelingen grotendeels uit. In 2017 vertrok een op de vijf werknemers in zorg & welzijn bij zijn of haar werkgever. En maar liefst 8,1% verliet zelfs de sector.

Daarom concentreert deze studiedag zich op het thema: het behoud van professionals voor de zorg. Op deze dag gaan deelnemers in discussie met bestuurders van zorginstellingen, zorgprofessionals, programma-leiders vanuit het ministerie, beleidskoepels en (semi) private partijen over hun visie en aanpak voor het behouden van personeel in zorg. En horen zij over praktijkvoorbeelden die werken. Sprekers zijn afkomstig van de volgende instanties en instellingen: VWS, V & VN, NVZ, IZZ, Veilig Plus, STAG, FWG, Radboud Universiteit en Zorg van de Zaak.

Voor wie?
Ervaren zorgprofessionals, managers uit de brede zorgsector zoals afdelingsmanagers, divisiemanagers, RVE managers, locatiemanagers, HR managers, praktijkmanagers en praktijkhouders uit de eerstelijn en ziekenhuizen; medewerkers van zorgverzekeraars, gemeenten, zorgkantoren, geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg en sociaal domein Daarnaast vanzelfsprekend ook voor adviseurs, onderzoekers, beleidsmakers en mensen werkzaam in de medische/farmaceutische industrie.

Meer informatie
Wilt u meer weten over de studiedag Behoud professionals: de laatste stand? Op 31 oktober? Klik dan hier voor het programma, alle informatie en de sprekers. ty68 \lsdl

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>