Tien maatregelen om mantelzorgers te ondersteunen

De regering wil dat burgers meer mantelzorg gaan verrichten. Als we mantelzorgers het minimum uurloon (9,5 euro) zouden betalen, zou dat de samenleving 6,5 miljard euro kosten. Stel gemeenten en zorgverzekeraars zouden een een klein deel van die 6,5 miljard besteden aan het ontlasten van mantelzorgers. Hoe zouden ze dat geld dan het beste kunnen besteden? Ik stel voor een begin te maken met de volgende tien maatregelen:

  1. Geef mantelzorgers gratis onderwijs. Bijvoorbeeld een cursus ‘Je geliefde uit bed tillen zonder dat je zelf door je rug gaat.’.
  2. Geef mantelzorgers een aantal vakantiedagen per jaar. Gedurende die dagen kunnen zij zich laten vervangen door betaalde, professionele zorg.
  3. Wijzig sociale wetgeving, zodat deze de inzet van mantelzorg niet langer belemmert. Schaf bijvoorbeeld de verlaging af van de AOW van ouders die samenwonen met hun kinderen.
  4. Gebruik het persoonsgebonden budget niet alleen als financiering van reguliere zorgaanbieders, maar ook als middel om mantelzorg te ondersteunen.
  5. Zorg dat Wmo-consulenten beter getraind zijn in het beoordelen van familierelaties. Vaak is er al sprake van een verstoorde familierelatie als kinderen of partner geen mantelzorg bieden. Zo zijn familierelaties soms de oorzaak van bijvoorbeeld chronische depressie. Dan is het funest om de familie te mobiliseren voor mantelzorg.
  6. Laat professionals bij elk intakegesprek de volgende vraag stellen: Wat kunnen wij doen zodat u het langer volhoudt om voor uw geliefde te zorgen? Ui wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de opname van mensen met dementie in een verpleeghuis hierdoor enkele maanden uitgesteld kan worden.
  7. Bied alle mantelzorgers een keer per jaar een etentje aan om hen te bedanken voor hun inzet. In sommige gemeenten gebeurt dit al, met groot succes. Uit dit kleine gebaar spreekt maatschappelijke waardering.
  8. Geef mantelzorgers korting op de nominale premie van de zorgverzekering, als ze zich meer dan een x-aantal uren per jaar inzetten voor hun geliefden.
  9. Zorg voor voldoende respijtzorg, zodra een mantelzorger uitvalt door ziekte of uitputting. Sommige gemeenten vergaten deze zorg in te kopen voor 2015.
  10. Stel een tablet ter beschikking aan uitwonende mantelzorgers met een laag inkomen, zodat ze via de webcam met hun geliefde kunnen communiceren en kunnen waken over hun veiligheid.

Wat vind jij van deze maatregelen? En heb je nog meer tips om mantelzorgers te ontlasten? Graag hieronder je reactie!

20 Reacties op “Tien maatregelen om mantelzorgers te ondersteunen”

 1. Ben Bottema

  dag Guus Goede ideeën! Ik roep wat losse gedachten. In het algemeen: beloon mantelzorgers en vrijwilligers op elke denkbare wijze als dragers van de participatiesamenleving en maak dat luid en duidelijk bekend via lokale media. Werk met media aan het beeld, dat je als burger eigen verantwoordelijkheid neemt voor de zorg voor jezelf en je naasten, maar dat professionals je daarbij zo nodig kunnen helpen. Organiseer een mantelzorger van de maand prijs. Geef mantelzorgers lucht als de zorg te zwaar wordt met respijtzorg. Organiseer een vrijwilligerspool voor respijtzorg en organiseer een mantelzorgers carroussel, zodat eenzaamheid doorbroken wordt. Biedt cursussen aan in gebruik social media en zet o.a. icters in voor het organiseren van communicatieplatforms voor mantelzorgers fysiek en via social media.

  Beantwoorden
 2. Janny Bakker

  Dag Guus, op zichzelf goede ideeën, maar onze ervaring is dat mantelzorgers in het algemeen zelf het beste aan kunnen geven of- en hoe zij ondersteund willen worden. Het is dus inderdaad erg belangrijk om de vraag goed te stellen, maar laten we het daarna vooral niet teveel invullen met ónze goede ideeën. Er zijn er namelijk nog vele malen meer dan overheid of professionals kunnen bedenken! Overigens ben ik het niet met je eens om het PGB in te zetten voor mantelzorgtaken. Dan halen we de soep wel erg door de yoghurt. Ik ben wel groot voorstander van persoonsvolgend financieren van de vragen van mantelzorgers. Daardoor komt veel beter in beeld waar mantelzorgers behoefte aan hebben en is er voldoende keuzevrijheid voor mantelzorgers om dat te organiseren.

  Beantwoorden
 3. H. Haagsma

  2+4+9 zijn niet nodig wanneer 8 anders wordt ingericht. Ipv korting op de premie de verzekerde juist laten betalen voor een specifieke service die voorziet in het formeel vastleggen van werkafspraken voor mantelzorgers onderling. Zij steunen elkaar vrijblijvend binnen kaders van onderling contact via een specifiek digitaal netwerk waarmee zij kiezen voor deze dienst van de zorgverzekeraar volgens het principe: maak onderling afspraken. E. e. a. conform het principe van de bekende personenalarmering methoden inclusief een meldbank en een drukknopsysteem. Dit voorkomt oneigenlijk opvoeren betaalde mantelzorg uren en premieverhoging voor alle verzekerden, creëert meer flexibiliteit voor de mantelzorgers en biedt veilige kaders waarbij wmo kan optreden als arbiter.

  Beantwoorden
 4. Roelien den Ouden

  Mantelzorgers kunnen vaak prima aangeven hoe ze ondersteund kunnen worden, maar er wordt niet altijd geluisterd en nog minder vaak iets mee gedaan. Mantelzorgondersteuning beperkt zich vaak tot het bieden van een luisterend oor en/of informatie op een specifiek terrein, en dat is volstrekt onvoldoende. Er is sprake van fysieke en/of psychische overbelasting door mantelzorg, of door de combinatie van mantelzorg en andere taken. En juist omdat het gaat om de zorg voor een geliefde of in ieder geval een bekende, worden de grenzen van belastbaarheid vaak heel geleidelijk aan overschreden, met alle consequenties vandien.

  Ik pleit voor goede zorgmogelijkheden voor mantelzorgers: 10 % voelt zich zwaar belast of overbelast, en dit cijfer dateert van ruim voor januari 2015. Maar toch is er geen (multidisciplinaire) richtlijn waarin mantelzorg een onderwerp is, laat staan het hoofdonderwerp. Noch in de reguliere zorg (eerstelijns of specialistisch), noch in de bedrijfsgeneeskundige zorg.

  Vandaar dat er nu door verschillende zorgverleners/mantelzorgers wordt gewerkt aan het oprichten van een Centrum voor de Mantelzorger, waarin mantelzorgers die vastlopen of dreigen te lopen een screening kunnen krijgen waarin wel aandacht is voor de verschillende aspecten van mantelzorg. Een centrum, waarin ook geïntegreerde zorg kan worden geboden (medisch, psychologisch, fysiotherapeutisch e.d.). Deze geïntegreerde zorg is zowel curatief als preventief: het zorgt er o.a. voor dat mantelzorgers hun grenzen beter kennen en aangeven, en zich niet teveel laten opslokken door de mantelzorg. Dit soort interventies is al gebruikelijk in trajecten met betrekking tot chronische pijnklachten Als extra wil het centrum ook (deels) de scholing bieden die de mantelzorger nodig heeft (bovengenoemd punt 1), en verder ook kijken naar juridische en financiële consequenties (hoe zit het bv. als de mantelzorger door mantelzorgwerk arbeidsongeschikt raakt?).
  Als initiatiefnemer ben ik heel blij met deze tien punten en alle reacties erop. We zullen ze gebruiken bij de verdere ontwikkeling van het centrum.

  Beantwoorden
 5. Dr. Carla Schölzel, projectleider Mantelzorg- en Vrijwilligerscarrousel Klavervier

  Onze nieuwe vorm van ondersteuning wordt de Mantelzorgcarrousel Klavervier die nu in de eerste wijk van Doetinchem gaat draaien (en later in heel Nederland). Hoewel het tegenstrijdig lijkt (‘weer iets erbij dat moet…’) helpt de Mantelzorg-carrousel, gelocaliseerd in de eigen wijk, juist het mantelzorgen wat leuker en makkelijker te maken. De bedoeling is dat mantelzorgers af en toe ook mantelzorg aan een ander geven. Dit heeft veel voordelen. Mits zij natuurlijk met die ander iets leuks doen waar ze zélf ook plezier aan beleven. Het doel is, zo vaak als men zelf wil, leuke dingen te doen met een ander dan degene waar men zelf voor zorgt. In ruil daarvoor doet een andere mantelzorger uit de carrousel dan iets leuks of gezelligs met hun eigen zorgontvanger, met gesloten beurs. Een win-win situatie voor iedereen dus. Iets doen met een ander geeft een frisse kijk en doorbreekt de soms wat saaie dagelijkse routine. Het maakt het zorgen leuker, vermeerdert de sociale contacten in de buurt en vermindert de kans op isolatie en eenzaamheid. Alle soorten mantelzorgers kunnen er aan mee doen, ongeacht problematiek, leeftijd of achtergrond. Het gaat om het doen van leuke en gezellige dingen. En dus niet om klussen en ook niet om (lichamelijke) verzorging. Een speciale webbased applicatie houdt automatisch bij of het ‘halen en brengen’ van activiteiten in evenwicht blijft. Eenmaal per half jaar wordt voor geïnteresseerde deelnemers een bijeenkomst georganiseerd met andere carrousels als lotgenotencontact en voor het leren van elkaars ervaringen. Ondersteuning vindt plaats door het wijkteam, Zorgbelang, VIT en de erbij horende Vrijwilligerscarrousel Klavervier. Het project wordt ondersteund door de gemeente Doetinchem, de provincie Gelderland en het VSBfonds. Voor meer informatie: 0315 327664.

  Beantwoorden
 6. Beste Guus, Goede tien maatregelen. Ik mis echter nog het vergoeden van het ppep4all. Een zellfmanagement educatieprogramma waardoor zowel de patient als de mantelzorger het SAMEN langer volhouden. Bovendien is wetenschappelijk bewezen dat het de kwaliteit van Leven van de patient en mantelzorger verbeterd en zowel de psychosociale problematiek als ook de hulpbehoefte verminderd.
  Wat mij betreft wordt deze cursus vergoed waardoor veel problemen kunnen worden voorkomen en geld kan worden bespaard.

  Beantwoorden
 7. Na het overlijden van mijn ouders heb ik een aantal taken overgenomen, samen met zorgorganisaties (individuele begeleiding en huishoudelijke hulp). Dit is een zware taak en ik ben geen professional op diverse gebieden. Regie, moeilijke zaken, partijen met elkaar in contact brengen, stomme of tegenstrijdige adviezen en activiteiten afschieten, je komt het allemaal tegen. De gemeenschap wil steeds meer mantelzorgers inschakelen en mensen moeten zich zo lang mogelijk zelf redden, eventueel met mantelzorg. Mensen in je omgeving die tientallen jaren willen mantelzorgen zijn praktisch niet te vinden.

  Mijn idee en advies is om voor mantelzorgers een aantal bijeenkomsten te organiseren in diverse plaatsen om kennis en praktische zaken over te dragen, zodat de mantelzorgers net even wat steviger in de schoenen staat en beter is voorbereid op zijn of haar taak. Misschien kan het in sommige plaatsen in de kantine van op de sociale werkvoorziening.

  Onderstaand voorbeelden van thema’s voor de praktische bijeenkomsten voor mantelzorgers. Dit zijn de zaken die ik zoal tegen ben gekomen. Ik zie daarbij wel het probleem dat bijeenkomsten eenmalig zijn, maar ze geven wel de mogelijkheid tot contact met lotgenoten. Misschien zou het ondersteund moeten worden door Youtube filmpjes.

  ==== voorbeelden thema’s ==========

  Praktische BIJEENKOMSTEN voor mantelzorgers

  [ORGANISATIE] start [DATUM], in samenwerking met [ORGANISATIES], acht praktische bijeenkomsten voor mantelzorgers.

  Iedere bijeenkomst komt er één thema aan bod: ziekte of stoornis, zorgtaken, het voorkomen van overbelasting van mantelzorgers en de veranderingen in de zorg vanaf 2016. De acht bijenkomst zijn voor ervaren en beginnende mantelzorgers vanaf 25 tot … De door professionals gegeven bijeenkomsten zijn los van elkaar te volgen, kosteloos en worden gegeven in [LOCATIE]. Aanmelding vooraf is noodzakelijk.

  Het kan iedereen overkomen. Van de een op de andere dag ben je mantelzorger van een partner, ouder of iemand uit je directe omgeving. De acht praktische bijeenkomsten zorgen ervoor dat een mantelzorger net even wat steviger in de schoenen staat en beter is voorbereid op zijn of haar taak. En om de verzorgende zo zelfstandig mogelijk en zo normaal mogelijk te laten functioneren.

  Er worden acht bijeenkomsten op avonden georganiseerd:

  1. Ziekte of stoornis, wat is het en hoe ga je ermee om? [DATUM]
  Tijdens deze bijeenkomst krijgt de mantelzorger kennis en vaardigheden aangereikt over hoe om te gaan met een naaste met het ziektebeeld of de stoornis. Er wordt aandacht besteed aan de verschijnselen, symptomen en oorzaken, vormen, fases en acceptatie van de ziekte of stoornis en de verschillende benaderingswijzen. Aan de orde komen hersenletsel, hart- en vaatziekten, dementie, kanker, depressie, veroudering en sterven.

  2. Persoonlijke verzorging en redzaamheid, hoe ondersteun ik? [DATUM]
  Eten en drinken, wassen, aankleden, toiletgang, tiltechnieken en aanpassingen. Het zijn praktische zaken waarover de mantelzorger tijdens deze bijeenkomst wordt geïnformeerd.

  3. Huishoudelijke verzorging, hoe ondersteun ik? [DATUM]
  Schoon, opgeruimd en rustig huis en kasten, boodschappen, klusjes, regelen en toezicht huishoudelijke hulp. Het zijn praktische zaken waarover de mantelzorger tijdens deze bijeenkomst wordt geïnformeerd.

  4. Sociaal-maatschappelijk functioneren, hoe ondersteun ik? [DATUM]
  Werk, dagbesteding, sociale werkvoorziening, vrijwilligerswerk, dokters en ziekenhuizen bezoeken en behandelingen bij bv fysiotherapie, vervoer, omgaan met mensen die hulp verlenen en klachten en ideeën, betrokken bij activiteiten bv van buurt, bibliotheek, welzijnswerk, soos of kerk, planning en afspraken. Niet teveel hulpverleners om te voorkomen dat tegenstelde en niet de belangrijke zaken worden opgepakt en teveel verstoring dagritme. Het zijn praktische zaken waarover de mantelzorger tijdens deze bijeenkomst wordt geïnformeerd.

  5. Persoonlijke contacten, hoe ondersteun ik? [DATUM]
  Sociale contacten onderhouden met familie, vrienden en kennissen, hobby’s, sport, vakantie en uitjes, Computer werkend en up-to-date houden, sociale media en email. Het zijn praktische zaken waarover de mantelzorger tijdens deze bijeenkomst wordt geïnformeerd.

  6. Administratieve zaken, hoe ondersteun ik? [DATUM]
  Planning en afspraken, ordners op orde, post behandelen, controle of post niet wegraakt of weg wordt gegooid, betalingen en internetbankieren, declaraties, aanvragen bv bijzondere bijstand of toeslagen, kwijtscheldingen, belastingaangifte, toeslagen, betalingsregelingen, verzekeringen en pensioen, bellen en mailen met diverse instanties zoals gemeente, CAK, SVB, UWV, belasting, machtigingen, herbeoordelingen, bezwaarschriften, formulieren invullen, wijzigingen doorgeven, aangifte wegens inbraak of mishandeling, administratie voor het persoonsgebonden budget (PGB), onderhandelen bij (dreigende) budgetoverschrijdingen, verhuizingen, dossiers opvragen en overdragen aan andere partijen, uitzoeken hoe regelingen in elkaar zitten en betekenen, goede hulp bij formulieren invullen vinden, bepalen wat er moet veranderen en besparen tgv dat partijen veranderen en besparen, omgaan met niet teveel veranderingen anders onrust of agressie of ziekte. Digid en begeleiding die post behandelt, belangen mantelzorger behartigen, bewindsvoering/ curatele/mediator en taken en kosten. Het zijn praktische zaken waarover de mantelzorger tijdens deze bijeenkomst wordt geïnformeerd.

  7. Mantelzorger, hoe zorg je voor jezelf? [DATUM]
  Deze bijeenkomst biedt de mantelzorger inzicht, kennis en vaardigheden om de balans te behouden tussen eigen draagkracht en draaglast in de ondersteuning van de naaste. Hoe te combineren met eigen gezin, werk, ontspanning en familierelaties. Het herkennen en voorkomen van overbelasting staat centraal in deze bijeenkomst.

  8. Wegwijs in zorgland, wat verandert er in 2016? [DATUM]
  Vanaf 1 januari 2016 zijn er veranderingen. Welke wet- en regelgeving verandert er? Wat verandert er in de rol van verschillende hulpverlenende, ondersteunende, beoordeling en financiële afwikkeling en belasting instanties, gemeente en de mantelzorger? Welke ontwikkelingen op medische gebied, hulpmiddelen en aanpassingen zijn van belang? Welke ontwikkelingen zijn er om de zaken te vereenvoudigen en beter te laten aansluiten bij mantelzorgers en organisaties onderling? In deze bijeenkomst praten we u bij en schetsen we de mogelijke gevolgen voor u.

  Aanmelding noodzakelijk
  Alle bijeenkomsten zijn kosteloos en vinden plaats in [LOCATIE, ADRES]. De bijeenkomsten starten om 19.30 uur en duren tot 21.00 uur. Aanmelden vooraf is noodzakelijk en kan telefonisch bij [NAAM] op [TELEFOONNUMMER] of via [E-MAILADRES] o.v.v. Mantelzorgbijeenkomst, de datum, uw telefoonnummer en e-mailadres. Aanmelden voor de eerste bijeenkomst op [DATUM] kan tot [DATUM] a.s.

  De presentaties zullen na de bijeenkomst op Youtube worden gezet.

  Beantwoorden
 8. “Wie betaalt, die bepaalt” geldt ook voor de relatie tussen zorgverleners en mantelzorger. Door de betaling steeds meer te beleggen bij overheidsinstanties en verzekeraars neemt hetgeen zorgverleners bepalen toe en de ruimte van zelf beslissen af voor de mantelzorger. De mantelzorger moet steeds meer aan zijn zorgverlener rapporteren, vooraf bespreken en verantwoording afleggen welke hulp hij zelf aan zijn geliefde geeft.
  Duidelijkheid over welke beslissingen en activiteiten een mantelzorger zelfstandig mag nemen en in welke mate ook familierelaties onder de zorgtaken vallen én met behoud van relatie met de zorgverlener is een aandachtspunt.
  De controle of de kwaliteit van hetgeen de zorgverlener levert voldoende is dient niet bij de mantelzorger te worden belegd in de relatie zorgverlener – mantelzorger. Voor mensen die thuis mantelzorgen dient één cliëntenraad te komen waarin klachten en suggesties van meerdere zorgverlenersorganisaties kunnen worden aangemeld en behandeld.

  Beantwoorden
 9. Duidelijkheid over wie eindverantwoordelijke is van alle geleverde hulp, de integratie en afstemming van de diverse hulpverlening en de kwaliteit van de geleverde hulp en welke verantwoordelijkheid de mantelzorger en de cliënt hierin hebben.

  Alle medische gegevens op één plek beleggen, namelijk bij de huisarts. De andere keurings-, medische – en zorgpartijen en leveren hun medische onderzoeken, rapporten, verslagen verplicht aan bij de huisarts. De huisarts zorgt voor een integratie van de behandelingen en keuringen.

  Er komt duidelijkheid over wat wordt geleverd aan diensten en producten door de diverse organisaties en wat niet.

  Beantwoorden
 10. Verbazingwekkend is het vertrouwen in de digitale oplossingen.

  Volgens security-leveranciers heeft nagenoeg ieder met internet verbonden en/of via een app bediend apparaat vrijwel zeker ten minste één beveiligingsprobleem.
  Bijna alle apparaten bevatten beveiligingslekken.
  Inbraak op de verbindingen en bedienen van apparatuur, sensoren en camera’s, root wachtwoord van de camera te achterhalen om vervolgens schadelijke wijzigingen aan te brengen in de firmware van het apparaat, honeypots via de wifi, kwetsbaarheid gevonden in de gebruikte sensoren, Veel werken met een magnetisch veld, dit is eenvoudig te vervangen met een magneet, zodat geen alarm afgaat, cyberaanvallen, etc.

  Mensen die niet veel verstand van techniek hebben zien vaak niet waarom dit geen oplossingen is.

  Beantwoorden
 11. Je krijgt de indruk dat zorgverleners ook tegen mantelzorgers het autoritaire “Eén kapitein op het schip” of te wel “buigen of barsten” toepassen, Normaliter wordt deze manier van omgaan met elkaar toegepast bij jonge kinderen of bij iemand die iets voor het eerst gaat doen of bij iemand die niet al te helder is. De zorgverlener is vriendelijk doch dwingend anders roept het teveel weerstand op en krijgt de zorgverlener zijn zin niet. De zorgverlener bepaalt wat en hoe, instrueert en controleert. Kortom het moet gaan zoals de zorgverlener het wil. De zorgverlener sluit de mantelzorger buien door “Ik stel voor dat je dit bij ons laat” en “wij denken dat deze acties te veel onbedoelde onrust veroorzaakt”. Kortom, bemoei je er niet mee, mantelzorger (en anders trek ik mijn handen er vanaf en zoek je het zelf verder maar uit).

  Uitleggen en kennis overdragen, overleggen en gedeelde beslissingen, samenwerken van zorgverlener met de mantelzorger klinkt heel wat volwassener.

  Een mantelzorger is geen peuter.

  Bovendien drijft de zorgverlener een wig tussen de cliënt/zorgbehoevend familielid en zijn familie, die er is als mantelzorger.

  Sorry, het moest me even van het hart.

  Beantwoorden
 12. Er is inmiddels een gratis en niet commerciële website in de lucht, die precies doet wat Els in 9 vraagt: de website geeft praktische informatie gericht op het behoud van zelfstandigheid en mobiliteit van mantelzorgers ( en zelfzorgers). de website is ontwikkeld naar aanleiding van een vraag van een mantelzorger en is met subsidie van http://www.versterkingeerstelijn.nl/zuid-nederland en de gemeenten Oss, Uden, Bernheze en ’s Hertogenbosch mogelijk gemaakt. Neem eens een kijkje op: http://www.samenbeterthuis.nl
  Feedback van professionals mantelzorgers en zelfzorgers op de website ( zowel op inhoud als op functionaliteit) is welkom. De website wordt voortdurend verder geoptimaliseerd waarbij de gegeven feedback van gebruikers wordt benut.

  Beantwoorden
 13. Jan C Molenaar

  Ter aanvulling en verduidelijking van een eerdere reactie.
  In de indrukwekkende documentaire “De wereld van Berber” – een film over dementie van vergelijkbaar niveau als “Amour” van Michael Haneke – is te zien wat participatie betekent als dat woord werkelijkheid wordt in vlees en bloed. Dochter Hinke die besluit om voor haar dementerende moeder Berber te gaan zorgen en hiermee haar leven een totaal andere wending geeft. Ik heb grote bewondering voor die vrouw. Wat een kanjer! Haar eenzaamheid, de onverschilligheid van de toeschouwers en hun neerbuigend gedrag, hun cynisme en gebrek aan morele steun, alle zeer herkenbaar in deze film.
  Iedereen die zich uitspreekt voor participatie in onze samenleving, zou deze film moeten zien. In die participatiesamenleving streeft de overheid ernaar de rol van mantelzorgers in de uitvoering van zorgtaken te vergroten. Het zorgbeleid voor ouderen, met name voor hen met dementie, is echter geheel afgesteld op degenen die zorg nodig hebben, in aanmerking komen voor een zgn. ‘indicatie’. De ‘participatie’ wordt niet in beeld gebracht. Dat zou kunnen door ook hen die vrijwillige zorg geven, zij die dat pro deo doen, de mantelzorgers dus, in beeld te brengen en ook hen te ‘indiceren’ dat wil zeggen aangeven welke vorm van ondersteuning zij nodig hebben om hun ‘werk’ vol te houden. Nu is de mantelzorger anoniem in de dossiers. Ik vind dat dit moet veranderen.

  Beantwoorden
 14. A.F.Rademaker, De Goorn 31 , 8431 JG Oosterwolde

  Nu de markt de zorg over genomen heeft en de gemeenten een grote zorgwerkgever zijn geworden is er een ding dat men heeft laten liggen. Doordat de zorg veelal jaarlijks via aanbesteding zijn weg vindt slaat men het aanbesteden van de acute vervanging van mantelzorgers over. Ik zou willen dat een mantelzorger in nood de gecontracteerde zorgverleners bellen kan , zodat deze groep de zorg onmiddellijk overneemt en dus ook 24/7 bereikbaar moet zijn. Dus elke gemeente een centraal noodnummer voor alle noodgevallen binnen de mantelzorg. Gr. A.F.Rademaker

  Beantwoorden
 15. Dat mensen meer mantelzorg gaan verrichten is een mooi streven. Mag de regering burgers op een dergelijke vorm van burgerzin aanspreken, is mijn vraag bij dit alles. Mantelzorg moet altijd ondersteund worden. Niet alleen omdat deze zorg een extra belasting betekent voor de verzorger. Op den duur vereist bepaalde hulp ook een professionele hand. Je kunt niet alles zelf doen.

  Beantwoorden

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>