Twee nieuwe leden gevraagd voor Raad van Advies van de Guus Schrijvers Academie

personeelstekort - zorg - personeel behouden

Het bestuur van de Stichting Guus Schrijvers Academie (GSA) zoekt twee leden voor haar Raad van Advies met bij voorkeur met de profielen geestelijke gezondheidszorg, evaluatie van zorginnovaties of sociaal domein/gemeenten. Maar mensen met andere profielen kunnen ook reageren. De twee nieuwe leden hebben grote ervaring met innovatie binnen hun profiel. Zij beschikken over een groot netwerk van contacten.

De Raad van Advies adviseert het bestuur en het uitvoerende team van de Academie inhoudelijke over (sub)thema’s van congressen, uit te nodigen sprekers en te kiezen didactische werkvormen.  Leden van de Raad van Advies kunnen ervoor kiezen om op te treden als regisseur oftewel programmamaker van een congres. Je bent dan inhoudelijk verantwoordelijk voor de programmering. Het lidmaatschap van de Raad is onbezoldigd. Voor het optreden als regisseur is een geringe vergoeding beschikbaar. De zittende raad telt thans zeven leden. Vanwege het succes van deze formule zoeken we nu uitbreiding met twee leden op de genoemde gebieden. Voor meer informatie over de stichting GSA klik je  hier.

De Stichting GSA heeft als missie het bieden van een podium aan  zorgvernieuwers die hun kennis en ervaringen willen delen. Zij voert haar missie uit door congressen, masterclasses en site visits te organiseren.  

Je kunt reageren op deze oproep tot 26 september 2019. Kort daarna vinden kennismakingsgesprekken en selectie plaats. Je kunt je aanmelden door een mail te sturen naar Petra Schimmel op petraschimmel@guusschrijvers.nl Op verzoek stuurt Petra jou de statuten en enkele recente beleidsstukken toe.

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>